NRK-lisensen har økt med 80 kroner i året under den rødgrønne regjeringen. Til sammenligning økte avgiften bare med 31 kroner og 25 øre i året under den forrige borgerlige regjeringen.

– Det er en bekreftelse på noe vi har sagt i flere tiår. NRK er ARK. Når Arbeiderpartiet sitter i regjering, øker NRK-lisensen mer enn når andre partier styrer, sier mediepolitisk talsmann, Øyvind Korsberg (Frp) til tv2.no.

Nå har han fått nok og vil fjerne hele lisensavgiften.

Dyrere enn i naboland

I disse dager får folk tilsendt halvårsregningen på NRK-lisens, som forfaller 31. juli. Hvert år må du betale 2.580,12 kroner i avgift, dersom du har tv, selv om du ikke ser på NRK.

Tall tv2.no har hentet inn viser at den statlige radio og tv-avgiften i Sverige er på 2.076 svenske kroner, eller rundt 1.800 norske, mens tv-skatten i Danmark er på 2.352 danske kroner, om lag 2.370 norske.

– Det er ingen andre land som har så sterk økning i tv-avgiften som Norge. NRK kan bare be om mer penger og får det så lenge Arbeiderpartiet sitter med makten. Det er en uholdbar situasjon, og en kraftig konkurransevridning i forhold til andre mediekonsern, sier Korsberg.

LES OGSÅ: Høyre vil fjerne NRK-lisensen

Vil avskaffe lisensen

Dersom Fremskrittspartiet kommer til makten etter neste stortingsvalg, ønsker Korsberg å avskaffe tv-lisensen, som han mener er en ekstraskatt, uavhengig av om folk ser på tv eller ikke.

– Det er en urettferdig og gammeldags ordning. Man må finne andre måter å finansiere medier på som er mer nøytralt og likt for alle aktører enn at NRK skal ha sugerør i statskassa. NRK vokser i antall ansatte, mens andre mediehus må nedbemanne og redusere tilbudet ut fra den økonomiske virkeligheten, sier Korsberg.

Hva synes du om NRK-lisensen? Si din mening nederst i artikkelen

Han forsikrer imidlertid at partiet ikke ønsker å legge ned statlig kringkasting i Norge.

– Vi er ikke ute etter å avvikle NRK, men vi ønsker å gjøre finansieringen av mediene mer rettferdig. Det kan gjøres på mange måter, for eksempel ved at det opprettes en post på statsbudsjettet der også andre medieaktører kan søke om midler til programproduksjon, sier Korsberg.

LES OGSÅ: Skandaler verst for kvinnelige politikere

Vil beholde lisensen

Kulturminister Anniken Huitfeldt rister på hodet over Fremskrittspartiets forslag, og mener folk er langt bedre tjent med å beholde dagens tv-lisens.

TAR KONTROLL: Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) varsler en innstramming i kontrollen og regelverket rundt bruken av såkalte grasrotmidler fra Norsk Tipping. (Foto: SCANPIX)

– Lisensen fører til at NRK er uavhengig av staten. Dersom det skal finansieres over statsbudsjettet kan det føre til at det blir mer politisk styring med NRKs kanaler, sier Huitfeldt til tv2.no.

Hun viser til at Frp tidligere har foreslått å finansiere NRK med reklame, noe som ville gått kraftig ut over inntektene til TV 2 og TV Norge, men mener det er like lite aktuelt å flytte finansieringen av statskringkastingen over på statsbudsjettet.

Kulturministeren avviser også at NRK har et sugerør i statskassa når Arbeiderpartiet sitter i regjering.

– Lisensavgiften til NRK har ikke økt mer enn i andre land. NRK har bygget ut tilbudet med flere radiokanaler og overgang til digitale sendinger, som har ført til økte utgifter, sier Huitfeldt, som mener Fremskrittspartiets forslag vil føre til at folk får et dårligere tv-tilbud.

– Jeg er veldig glad for at politikerne ikke styrer hvilke programmer som skal sendes når i NRK, sier hun.

LES OGSÅ: Katastrofetall for SV på ny gallup