– Retten til å streike er en av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Regjeringen er helt tydelig på at streikeretten ikke kan vike for prinsippene om fri adgang til å yte tjenester, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til avisa.

Hun skal nå sende brev til EU om at Norge sier nei til reglene som setter streikerett opp mot kravet om fri flyt av arbeidskraft. Ifølge forordningen vil det for Norges del være EFTA-domstolen i Luxembourg som har siste ord.

– Det er for oss helt uakseptabelt at EFTA-domstolen skal avgjøre hvem som får lov til å streike sier Bjurstrøm til Klassekampen.

Hun viser videre til at det er stor motstand mot de nye reglene i mange EU-land, og sier hun håper lovforslaget strander i EU slik at Norge slipper å reservere seg. (©NTB)