Regjeringen har instruert UDI om hvordan asylsøknader begrunnet med at søkeren er lesbisk, homofil, bifil, trans- eller intersexperson skal behandles.

Den nye instruksen og retningslinjene innebærer at personer som blir forfulgt av sin seksuelle legning og som risikerer alvorlige overgrep i hjemlandet har rett til asyl.

LES OGSÅ: AUF-leder: – Det er på tide at regjeringen holder flyktningeløftet

– Kan utnyttes

Frps innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen tror den nye instruksen kan misbrukes.

– Jeg ser helt klart muligheten for at dette kan utnyttes av personer som søker asyl i Norge, og frykter at dette vil bli gjort, sier han til tv2.no.

«Instruksen og retningslinjene skal bidra til ytterligere å synliggjøre og styrke rettsvernet til asylsøkere som mener seg forfulgt på grunn av sin seksuelle legning», står det i pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Den enkeltes seksuelle legning er en privatsak. Derfor er jeg sterkt uenig i at seksuell legning skal være et kriterie for asyl og er redd for at denne typen søknader vil øke betraktelig i omfang når dette blir kjent i en del av landet, sier stortingsrepresentanten.

LES OGSÅ: Vil innføre homoasyl i Norge

– Ingen tvinges inn i skapet ved retur

Leder Håkon Haugli (Ap) i Arbeiderpartiets Homonettverk forteller til det norske nettstedet Gaysir at de lenge har jobbet for en tydeliggjøring av reglene.

– Derfor er vi svært glade for det regjeringen gjør nå, sier stortingsrepresentanten.

– Retten til asyl gjelder bare personer som risikerer alvorlige overgrep, og som myndighetene i hjemlandet ikke har evne eller vilje til å beskytte. Det må også vurderes om anførslene er troverdige, legger han til.

Departementet understreker at «det ikke kan forventes, kreves eller legges til grunn at søkere ved retur vil tilpasse seg sosiale, kulturelle og lovfestede normer i det offentlige rom, eller skjule sin seksuelle identitet, for å unngå forfølgelse».

– Den nye instruksen til UDI innebærer at ingen tvinges inn i skapet ved retur. Det er viktig, forklarer Haugli.

LES OGSÅ: Færre asylsøkere til Norge