- Kabeltvistnemnda kom i desember med en beslutning, som satte opp prisen på TV 2. Nemnda la til grunn en markedspris for TV 2 i kabelnett på om lag åtte kroner per husstand per måned. Canal Digital likte ikke avgjørelsen, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy.

I slutten av juni så TV 2 seg nødt til å si opp avtalen med Telenor/Canal Digital om distribusjon av TV 2 Sport, på grunn av mislighold av denne avtalen. TV 2 kan ikke akseptere at Telenor opptrer i strid med avtalen, og inntil videre er dette derfor dessverre situasjonen.

- TV 2 må få betalt for de rettigheter og verdier vi tilfører distributørene, og som de baserer sine inntekter på. Det kan ikke være slik at det er avisbudet som tjener penger på avisen og ikke avishuset som bruker ressurser på å lage avisene.

Canal Digital har nå sagt opp avtalen om distribusjon av TV 2 Zebra.

- Over tid kan en ikke drive butikk basert på at innhold skal leveres gratis eller til minimal kostnad. Dersom TV 2s kanaler i fremtiden skal ha et solid og bredt innhold, må vi få betalt for dette, sier Indrøy.

Både TV 2 Zebra og TV 2 Sport kan for øvrig ses hos de øvrige distributørene samt på TV 2 Sumo.