Bli medlem i TV 2 Sporty – vinn proff pulsklokke

1,5 milliarder mennesker – hver tredje voksne person i verden over 15 år – mosjonerer for lite. Inaktivitet er årsak til at fem millioner mennesker dør årlig.

En halv million liv kunne vært berget med et minimum av trim, skriver The Lancet.

Og enda verre: Fire av fem unge mellom 13 og 15 år når ikke de fysiske anbefalingene, konstaterer det anerkjente legetidsskriftet. Eksperter betegner nå helseproblemene som følge av mangelen på fysisk aktivitet for en pandemi.

Norge er også hardt rammet av sofabølgen. Vi sitter stadig mer foran PC-en, i TV-stolen eller kjører bil.

Test deg selv: Hvor gammel er kroppen din?

INAKTIVE: Andelen fysisk passive øker med alderen, og kvinner er mindre fysisk aktive enn menn. (Foto: Illustrasjon/Colourbox/)

LES OGSÅ: Første treningsapp på norsk ute nå

Så mye trim trenger du
* Du er moderat fysisk aktiv, og utenfor faresonen, dersom du beveger deg en halvtime, fem dager i uka.
* Du er moderat fysisk aktiv, og utenfor faresonen, dersom du er i kraftig fysisk aktivitet 20 minutter tre ganger i uka.
* Du er moderat fysisk aktiv, og utenfor faresonen, dersom du kombinerer de to punktene ovenfor.

I motsatt fall havner du i kategorien fysisk passiv sofagris.

LES OGSÅ: Denne fisken gir deg også omega-3

De rike forfaller
Minst aktive er innbyggerne i land der inntektene er høyest, melder NTB.

Andelen fysisk passive øker med alderen, og kvinner er mindre fysisk aktive enn menn.

LES OGSÅ: Prøver du å gå ned i vekt? Skaff deg tynne venner

Liker du å bade? I Pirbadet i Trondheim er de fleste tilbudene samlet i et stort rom - og både barn, ungdom og voksne kan være sammen. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Overraskende utvikling
TV 2 Sporty har tidligere fortalt at norske barn blir mindre aktive jo eldre de blir. Norges idrettshøgskole har på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt aktivitetsnivået hos norske seks-, ni- og femtenåringer. Over 3500 barn og unge fra 103 skoler har deltatt i undersøkelsen «ungKan 2».

Dette er første gang at aktivitetsmønsteret blant seksåringer er med i undersøkelsen, og tallene viser at seksåringer er 70 prosent mer fysisk aktive enn 15-åringene.

– Vi vet lite om denne gruppen fra før. Disse dataene er således unike. Det blir spennende å følge utviklingen videre, ifølge professor Sigmund A. Anderssen, leder for Seksjon for idrettsmedisinske fag på NIH.

LES OGSÅ: Så mye legger du på deg etter røykeslutt

Midjemål, Sporty, fedme (Foto: Illustrasjonsbilde/Colourbox/)

Målte aktiviteten
15 år gamle jenter er de minst aktive. Bare 43 prosent er i aktivitet de anbefalte 60 minuttene per dag. Deltakerne i undersøkelsen har hatt på seg en aktivitetsmåler som ligner på en skritteller. En slik objektiv målemetodikk er mer presis enn spørreundersøkelser der respondentene selv skal vurdere sitt aktivitetsnivå.

I undersøkelsen har forskerne også kartlagt kroppsøvingslærernes kompetanse. Halvparten av de kvinnelige kroppsøvingslærerne og 1/3 av de mannlige har ikke formell kroppsøvingsutdannelse.

Som en del av sitt arbeid for å styrke kroppsøvingsfaget, har NIH nå opprettet fire stipendiatstillinger som skal forske på forskjellige temaer innenfor fysisk aktivitet og kroppsøving.

Innbydende utearealer gir mer aktivitet
Et tredje nytt element i undersøkelsen er skolenes uteareal. Omgivelsene kan påvirke nivået av fysisk aktivitet.

– Enkelte undersøkelser viser at utearealer som har naturområder eller naturlike områder motiverer til økt fysisk aktivitet, mens mer tradisjonelle tilrettelagte skolegårder ikke motiverer i like stor grad, sier Anderssen.

Innenfor kosthold og tobakk har Norge lang tradisjon for å kartlegge befolkningens vaner. Dette brukes til å dokumentere effekter av forskjellige tiltak. Nå blir også fysisk aktivitet en viktig parameter for å kartlegge folkehelsen.

– Nordmenn tenker gjerne på seg selv som et fysisk aktivt folkeslag med godt kosthold. Men undersøkelsene viser at dette ikke stemmer. Vi er like inaktive som andre lands befolkninger, sier Anderssen.

Rundt 6 prosent av alle hjertesykdommer, 7 prosent av alle tilfeller av diabetes 2 og 10 prosent av bryst- og tarmkrefttilfeller kan tilskrives mangel på mosjon.

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken!