Det er Homebase som har sagt opp avtalen med TV 2

Homebase har hatt avtale med TV 2 siden 2006 om formidling av kanalene i bredbåndsnett, såkalt IPTV. Avtalen omfatter alle TV 2-kanalene, også hovedkanalen.

Homebase sa opp avtalen i september 2011, og den løp ut 16. mars i år. TV 2 har flere ganger bedt Homebase om å avslutte distribusjonen, men Homebase har nektet å etterleve sin egen oppsigelse. Homebase har heller ikke bedt om noen ny avtale. TV 2 har derfor sett seg nødt til å be om en midlertidig forføyning for å få avsluttet den ulovlige distribusjonen.

- Vi skulle gjerne sett at Homebase fortsatt ville ha en avtale med oss, slik de har hatt i over seks år, men vi konstaterer at de har sagt opp avtalen, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Rune Indrøy.

Homebase skriver i sitt tilsvar at de sa opp avtalen for å kunne bruke Gets forhandlingsstyrke overfor TV 2.

- Homebase har satt sine egne kunder på spill for å presse TV 2 i forhandlingene, uttaler Indrøy. Når de ikke lyktes med strategien, prøver de å skyve konsekvensene av sin oppsigelse over på TV 2 og hevde at det er TV 2 som har tatt initiativet til å stenge. Det er vanskelig å ta en pressemelding med så mange faktiske feil på alvor, sier Indrøy.

Uriktige påstander om formidlingsplikt

I pressemeldingen fra Get står det at TV 2 er formidlingspliktig kanal hos Homebase. Dette er også feil. Formidlingsplikten for TV 2 gjelder bare i kabelnett, ikke i IPTV-nett.

Da reglene om formidlingsplikt sist ble endret vurderte myndighetene om man skulle utvide plikten til alle kringkastingsnett, deriblant IPTV-nett, men myndighetene besluttet at plikten fortsatt bare skulle gjelde i kabelnett. Vi mener dette spørsmålet er utvilsomt, men det blir opp til retten å stilling til dette, sier Indrøy.

Vi synes likevel det er underlig at Homebase først sier opp avtalen og deretter hevder at de har en plikt til å sende TV 2, avslutter Indrøy.