Det ble solgt 77 millioner liter vin i 2011, 4 millioner liter mer enn i 2010, ifølge, Statistisk sentralbyrå.

Ølsalget gikk i samme periode ned med 2,5 millioner liter til 253 millioner liter, noe som tilsvarer 1 prosent. Brennevinssalget gikk opp med 2,1 prosent til i underkant av 13 millioner liter. Salget av rusbrus gikk opp 3,2 prosent, til 12 millioner liter.

Hvis man regner om til alkoliter, altså liter ren alkohol, drakk hvor innbygger over 15 år 6,62 liter i fjor. Det er en nedgang på 0,5 prosent fra året før.

Tallene fra SSB bygger på tall levert til Toll- og avgiftsdirektoratet, og de omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. (©NTB)

LES OGSÅ: Derfor får du ikke kjøpe alkohol på valgdagen