Yaras styre engasjerte i april i fjor advokatfirmaet Wiersholm for å gjennomføre en ekstern gransking i selskapet. Granskingen er nå avsluttet og bekrefter tre forhold, opplyser selskapet i en børsmelding.

– Denne prosessen startet da vi oppdaget uregelmessige forhold som vi varslet Økokrim om. Det er naturligvis skuffende å konstatere at det har forekommet uakseptable betalinger fra Yara, men jeg er samtidig fornøyd med måten vi har håndtert saken på, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.

LES OGSÅ: To Yara-direktører siktet av Økokrim

Et av de tre forholdene dreier seg om uakseptable tilbud om en betaling til en konsulent i 2007 i forbindelse med Libyan Norwegian Fertilizer Company (Lifeco). Det er ikke dokumentert at selve betalingen til konsulenten er blitt gjennomført, ifølge rapporten.

Det er også funnet en uakseptabel utbetaling på 1 million dollar – omtrent 6 millioner kroner – til en konsulent i India i 2007, relatert til forhandlinger med Krishak Bharati Cooperative Limited (Kribhco).

LES OGSÅ: Yara har avdekket nye «uakseptable utbetalinger»

Dessuten er det avdekket en rekke utbetalinger over flere år på til sammen omtrent 15 millioner dollar – omtrent 90 millioner kroner – fra selskapet Balderton i Sveits. Utbetalingene er gått til personer ansatt i eller tilknyttet selskaper som er leverandører til Yara eller Balderton. Det er i tillegg avdekket utbetalinger fra Balderton som ikke har forretningsmessig grunnlag, heter det i rapporten. (©NTB)