Det mener Rådgivende Ingeniørers Forening, som ikke er nådig i sin beskrivelse av situasjonen.

Må øke pengebruken kraftig

Tidligere i år la transportetatene frem sine anbefalinger til regjeringen . Jernbaneverket, Vedirektoratet, Kystverket og Avinor hadde fått i oppdrag å presentere hva som var mulig å få til de neste ti årene med en videreføring av dagens rammer, en økning i bevilgningene på 20 prosent og en økning i bevilgningene på 45 prosent.

Da planen ble lagt frem innrømmet vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et intervju med tv2.no at det vil bli så dyrt å reparere det norske vegnettet at det vil ta mange år å få tilfredsstillende standard.

– Dersom politikerne øker rammene med 45 prosent fra dagens nivå, skal vi kunne utvikle et godt vegnett i et 30-årsperspektiv, sa Moe Gustavsen til tv2.no.

LES OGSÅ: Samferdselstopper ber regjeringen punge ut for veg og jernbane

– Kan ikke kalles et løft
Vei veg vegarbeid veiarbeid (Foto: TV 2)

I sin høringsuttalelse til nasjonal Transportplan har Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) bare regnet seg frem til effekten av den største økonomiske rammen på 45 prosent mer penger enn i dag.

«Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsningen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. Nesten uten unntak ser vi en uendret tendens i forhold til dagens situasjon. RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft. Vi vil ikke kunne se vesentlige forbedringer de neste 10 årene verken på vei eller jernbane som i utgangspunktet har et stort behov for vedlikehold, drift og innvesteringer», heter det i høringsuttalelsen.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER

Tror du politikerne vil bevilge nok penger til bedre veg og jernbane? Si din mening nederst i artikkelen.

Foreningen mener det har vært en «underinvestering» i samferdsel i mange år, spesielt på vei og jernbane.

– I tillegg har det vært et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sier administrerende direktør i foreningen, Liv Kari Skudal Hansteen til NTB.

LES OGSÅ: Storbyopprør mot transportplanen: – Vi kan ikke vente i 20 år

– Må økes med 65 prosent

Bygge- og anleggsbransjen har fulgt arbeidet med transportplanen svært nøye. Direktør i Byggenæringens Landsforening, Audun Lågøyr, mener  bildet som blir tegnet i Nasjonal Transportplan er en dramatisk situasjonsbeskrivelse for hvor dårlig standarden faktisk er på vegene og jernbanen.

– Bevilgningene må økes med minst 65 prosent, dersom vi skal få tatt betydelige investeringer på jernbane og veg for å få et moderne infrastrukturnett, sa Lågøyr i et videointervju med tv2.no da transportplanen ble lagt frem.

SE VIDEOINTERVJUET MED AUDUN LÅGØYR:

Fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan ble lagt frem i mars. Nå er planen ute på høring. Samferdselsdepartementet skal legge frem sin anbefaling for Stortinget neste år.

(TV 2/NTB)