– Kommunene det gjelder, får store utfordringer med å dekke inn underskuddet i årene som kommer, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til Nationen.

Det er tall fra Statistisk sentralbyrås kommune-stat-rapportering, KOSTRA, som viser at 95 av landets 429 kommuner slet med å få regnskapene til å gå opp i fjor. Eide sier det ikke er snakk om noen generell krise, men sier det ikke er holdbart å ha driftsunderskudd over tid.

LES OGSÅ: Lensmann mener dødsulykken må være til advarsel for andre

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet sier kommunesektoren samlet har et «rimelig bra driftsresultat», og at han ikke er urolig for situasjonen.

LES OGSÅ: Fyrste fjellflygings-dødsfallet i Noreg

Underskuddene ser ikke ut til å ha kommet overraskende. En av fem kommuner uttrykte overfor Nationen i fjor at de regnet med at 2011 ville bli et år i minus. (©NTB)