Hun leder arbeidet med å lage Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode. En av de viktigste utfordringene er å finne svar på hvordan vi skal stå bedre rustet til å møte eldrebølgen.

– Det er ingen tvil om at våre krav til tjenestene vil øke i fremtiden, sier Pedersen (39) til tv2.no.

I 2025 vil over 900.000 nordmenn være over 60 år, da må én av fire unge velge helse og omsorgsyrker for å dekke behovet.

– Det får vi rett og slett ikke til dersom ikke yrkene fremstår mer attraktive for de unge, sier Pedersen.

– Vi trenger utviklere

Arbeiderpartiets nestleder mener det må tenkes helt nytt for å møte eldrebølgen.

– Fremtidens omsorgsarbeidere må være utviklere i like stor grad som utøvere. De må være i stand til å ta i bruk ny teknologi, som kan frigjøre tid, slik at de kan prate med de eldre, sier Pedersen.

Hun vil endre sykepleierutdanningen og rekruttere nye yrkesgrupper til å jobbe med omsorg.

– IT må bli en del av sykepleierutdanningen og vi trenger IT-ingeniører og forskere som en del av fremtidens eldreomsorg. Vi må rett og slett gjennomføre et teknologiløft i eldreomsorgen som gjør omsorgsyrkene mer attraktive for de unge, sier hun.

LES OGSÅ: – Dette er dei tapte moglegheiters regjering

– Trenger gode ideer
En ny robot utviklet for omsorgsbransjen som kan vise følelser (Foto: TV 2)

Høyre-leder Erna Solberg og SV-leder Audun Lysbakken er blant dem som det siste året har snakket mye om å ta i bruk ny teknologi i eldreomsorgen.

– Roboter vil nok ikke bli det viktigste, men det er svært viktig at ny teknologi blir tatt i bruk i eldreomsorgen. Målet må være at man gir omsorg som er tilpasset den enkelte bruker.

Men kan det erstatte varme hender?

– Fortsatt vil hjelpepleiere og sykepleiere være en svært viktig del omsorgstjenestene. Men vi snakker jo ikke bare om teknologi. Det kan være alt fra professorer med gode ideer til frivillige hjelpere som kan snakke med folk som føler seg ensomme og blir deprimerte, sier hun.

LES OGSÅ: Høyre og Frp ikke overrasket over ubrukte eldremillioner

– Ansatte like viktig som plasser

En undersøkelse TV 2 laget høsten 2010 viste at det var over 3.000 eldre som sto i kø for å få plass, Regjeringen har lovet å bygge 10.000 flere plasser, men det vil langt fra være nok.

– Nye yrkesgrupper løser vel ikke mangelen på plasser i eldreomsorgen?

– Vi skal bygge flere sykehjems- og rehabiliteringsplasser, men det er minst like viktig å rekruttere folk til å jobbe i eldreomsorgen, som å bygge nytt, sier Pedersen.

LES ALT OM «ELDREBLØFFEN»

– Men det handler vel også om lønn, særlig dersom eldreomsorgen skal konkurrere med det private næringslivet om ingeniører og forskere?

– Lønnsspørsmålet må partene i arbeidslivet løse. Men klarer man å anerkjenne pleie- og omsorgsyrkene som kunnskapsyrker vil det være viktig for statusen til disse yrkene. For mange handler det om arbeidshverdagen. De vil gjerne føle at de holder på med noe meningsfylt, sier hun.

Men er dette løsningen på eldrebølgen?

– Jeg sier ikke at dette er svaret med to streker under, men det vil være et veldig viktig bidrag, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Her er Trines 20 krav til en ny regjering

Vil lære av Finland

Norske politikere fra flere partier har de siste årene reist på flere studieturer til Finland, for å lære av den finske skolen.

– Der har de satset på lærerutdanningen. Vi må bruke erfaringene og overføre dem til sykepleierutdanningen. Om du ikke begynner å bruke forskningsresultater og teknologi under utdanningen blir det vanskeligere på ta det i bruk senere, sier Pedersen.