30. mars i år mottok Helsedirektoratet søknad om at Ila fengsels- og forvaringsanstalt skulle bli godkjent som sikkerhetspsykiatrisk sykehus. Dette for at Ila, hvor terrortiltalte Anders Behring Breivik sitter, også skal ta seg av massemorderen i fremtiden - etter domfellelse.

Sju sykepleiere i døgnet skal passe på Anders Behring Breivik på Ila hvis han blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

Ila sikkerhetspsykiatriske sykehus

22. juni innstilte Fylkesmannen i Oslo og Akershus på at søknaden om midlertidig godkjenning skulle gå gjennom. I et brev fra Helsedirektoratet onsdag ettermiddag kommer det fram at søknaden er innvilget.

Dermed kan Ila nå også kalle seg Ila sikkerhetspsykiatriske sykehus slik at de kan utøve tvungent psykiatrisk helsevern for høyrisikofanger som er dømt til dette.

Under og før rettssaken har det blitt diskutert hvor Breivik skal sone en eventuell dom om tvungent psykisk helsevern.

Dikemark har fram til nå vært sett på som mulig anstalt for Breivik. Det psykiatriske sykehuset har ansvaret for fanger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, men det har ikke blitt sett på som et egnet sted av sikkerhetshensyn.

LES OGSÅ: Tror behandling kan hjelpe Breivik

En rekke spesifikasjoner

Ila har allerede bygget om flere celler for å huse mannen som drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

BLIR PÅ ILA: Blir Breivik dømt til tvungent psykisk helsevern blir han værende på Ila. (Foto: AFP PHOTO / DANIEL SANNUM LAUTEN)

– I vurderingen legger direktoratet til grunn opplysninger om de materielle forhold som fremgår av Fylkesmannens innstilling i saken, skriver Helsedirektoratet i brevet.

Av de materielle forholdene fremgår det at «Den aktuelle enheten er disponert og aktuell for kun én pasient. Den er planlagt som en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå».

I kravene ligger det også en rekke spesifikasjoner for hvordan enheten må være innredet. Blant annet skal den inneholde oppholdsrom, soverom, bad, treningsrom, lager samt kontor og oppholdsrom for personalet. Det er også krav om at enheten har egnede utearealer.

LES OGSÅ: Slik skal Breivik holdes innesperret resten av livet

Sju sykepleiere i døgnet

Det stilles også en rekke krav til hvordan bemanningen skal være for å følge opp 33-åringen.

Fire sykepleiere skal til en hver tid være til stede på dagtid, mens tre sykepleiere skal være til stede på natten. I tillegg kommer det en kontinuerlig bakvaktordning med psykiater.

Enheten blir underlagt Oslo universitetssykehus' underavdeling Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst.

I godkjenningen legges det også til grunn at pasienten skal kunne bevege seg fritt innenfor enheten hele døgnet.

Enheten er midlertidig godkjent kun for én person.

Særbestemmelsen ble mulig etter at Stortinget tidligere i år vedtok den nye loven som trer i kraft 1. juli. Den nye lovbestemmelsen har fått kallenavnet «Lex Breivik».

Godkjent for èn person

– Vi har vurdert denne søknaden og gitt en midlertidig godkjenning på et år slik det er søkt om, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til TV 2.

– Hva er det som gjør at man kan kalle dette et sykehus?

– Det er jo det at det er tilrettelagt for pasientbehandling slik at grunnleggende sider ved denne behandlingen blir godt ivaretatt. Det er en godkjenningsprosedyre som skjer i tråd lovgivningen vi har på dette feltet, sier Guldvog.

Selv om det ligger i kortene at godkjenningen er tilrettelagt for håndteringen av Anders Behring Breivik, sier Guldvog at det i godkjenningen ikke står noe om hvem det gjelder.

– Vi vet jo at utfallet av rettssaken er usikkert, men vi kan ikke si noe om hvilken person som skal inn her.