Per Sandberg og Trine Skei Grande (Foto: SCANPIX)
Per Sandberg og Trine Skei Grande (Foto: SCANPIX)

Per Sandberg: – Ikke så stor forskjell på Frp og Venstre

Venstres 20 krav til en ny borgerlig regjering er ikke umulige å godta for Fremskrittspartiet.

– Dette skremmer meg ikke i det hele tatt, sier Per Sandberg (Frp) til tv2.no.

– Så med disse kravene vil ikke Frp ha noe problem med å komme til enighet med Venstre?

– No problem, sier Sandberg.

– Kan bli enige

Tidligere denne uken presenterte Venstre-ledelsen en oversikt over de viktigste sakene for partiet, dersom det blir regjeringsskifte etter valget.

– Venstre ønsker en regjering sammen med Høyre og KrF, men noen av disse punktene er mulig å få til også sammen med Fremskrittspartiet, sier Venstre-lederen.

Sammen med tv2.no har Fremskrittspartiets nestleder gjennomgått Trine Skei Grandes 20 krav til en ny regjering.

– Jeg har gått grundig gjennom disse punktene og målt dem opp mot vårt partiprogram. De fleste av dem er helt uproblematiske, sier Sandberg.

LES OGSÅ: Her er Trines 20 krav til en ny regjering

Mest skeptisk til skolepolitikken

Venstre slår fast at de vil øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høyskoler og økning av SkatteFUNN-ordningen.

– Det er helt ok, sier Per Sandberg.

Venstre vil innføre femårig lærerutdanning, med mastergrad.

– Det er mulig, men bør ikke være ensidig, sier Sandberg.

Venstre vil avvikle bruken av ufaglærte i skolen. I dag er det nesten 9.000 av dem i skolen. Venstre vil ha rett og plikt til videreutdanning av lærere.

– Det vil ikke være praktisk mulig å drive skolen helt uten ufaglærte, sier Sandberg.

Venstre vil innføre fagkrav i alle fag på alle trinn, der alle må ha kompetanse i de fagene de underviser i.

– Da tar vi bort viktig undervisning på arbeidsplasser. Hva vil dette bety for lærlinger som skal ut i bedrifter?, undrer Sandberg.

LES OGSÅ: Siv har ikke gitt opp drømmen om å bli statsminister

Enige om samferdselssatsing

Frps nestleder Per Sandberg, har tidligere vært leder i Stortingets transportkomité. Han støtter Venstres krav om et kollektiv- og jernbaneløft, men vil ikke at det skal gå på bekostning av veibygging.

– Det er påfallende at det ikke brukes en eneste krone fra staten til investering og drift av kollektivtrafikk i Oslo under den rødgrønne regjeringen, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen da partiet la frem sin 20-punkts liste.

– Staten må helt klart bidra til utbygging av kollektivtransporten, sier Sandberg, men understreker at det ikke må gå på bekostning av veibygging.

LES OGSÅ: Skei Grande: – Vi går mot en ettpartistat

Kan være med på avgiftsvridning

Venstre ønsker også mer offensive klimatiltak, noe Frp kan godta, dersom det ikke betyr nye avgifter.

Krav nummer sju på venstres liste heter grønt skatteskifte.

– Det spørs litt hva som ligger i det, men dersom det betyr å vri mer av dagens avgifter over på forbruk, så er svaret ja, sier Sandberg.

Han har ingen problemer med å godta Venstres ønske om skattefritak for enøktiltak.

LES OGSÅ: Sandberg: – Tiggerne som bor i Oslo-parkene må utvises

– Her er vi helt enige

Venstre slår fast at de vil styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

– Det er noe vi må vurdere nærmere, sier Per Sandberg, som svarer helt enig når han leser de neste forslagene til Venstre.

10. Sikre risikokapital i oppstartsfasen for gründere (kapitalreform).

11. Endre arbeidsmiljøloven for å gi større fleksibilitet for arbeidstaker og arbeidsgiver.

12. Innføre norsk regelråd: Forenkling for næringslivet.

LES OGSÅ: Giske til opposisjonen: – Slutt å snakk ned norsk økonomi!

– Vanskelig med nasjonal norm

Venstres forslag om å innføre en statlig minstenorm for sosialhjelpsatser, vil Sandberg imidlertid ikke godta uten å vurdere det nærmere.

– Det blir jo litt vanskelig å lage en norm som skal gjelde for hele landet. Det er ganske store forskjeller på kostnader med å bo i en storby og i utkant-Norge, sier Sandberg.

Han støtter Venstres ønske om et løft for helsesøstre og skolehelsetjenesten, og svarer bra til forslaget om å ansette 1000 nye helsesøstre.

Det samme er svaret på Venstres forslag om en 24-timers behandlingsgaranti etter akuttavrusning, forslaget om å flytte midler fra statlig byråkrati til kommunalt barnevern, som innebærer å legge ned Bufetat regionalt.

Liberal uenighet

Frp stemte sammen med Venstre mot å innføre datalagringsdirektivet, som ble vedtatt av Arbeiderpartiet og de fleste av Høyres representanter på Stortinget. Frp-nestlederen har derfor ingen problemer med å støtte Venstres forslag om å reversere innføringen av det omstridte EU-direktivet.

Han er derimot skeptisk til forslaget om å legge mer vekt på barnets beste i innvandringssaker og sier klart nei til å innføre stemmerett for 16 åringer.

Det siste punktet på Venstres kravliste handler om å gjennomføre en lokaldemokratireform med større og sterkere kommuner.

– Det er et meget bra forslag, sier Sandberg til tv2.no.

LES OGSÅ: Ny Unge Høyre-leder: – Det viktigste blir å skape et borgerlig prosjekt

– Forskjellene er ikke så store

Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at skole og miljø er de to viktigste sakene for partiet.

– Dette er ikke vår endelige liste over hva vi skal ha gjennomslag for ved et regjeringsskifte. Vi kommer til å ha flere krav enn dette, sier Skei Grande til tv2.no.

Frps nestleder Per Sandberg mener mange har vært mer opptatt av å lete etter forskjeller enn likhetspunkter mellom hans eget parti og Venstre.

– Det har ofte vært forskjellene på de to partiene som har kommet frem, men vi synliggjør nå at forskjellen på de to partiene ikke er så stor, konstanterer Sandberg.

LES OGSÅ: SV-ungdom vil vrake Giske