Handikapforbundet frykter oppsigelser

Tapte inntekter og kutt i offentlig støtte gjør at Norges Handikapforbund frykter de må si opp mellom 10 og 20 ansatte.

Innsparingene på over 10 millioner kroner må gjøres innen utgangen av 2012.

– Dette kan innebære en reduksjon på mellom 10 og 20 ansatte, sier den nyutnevnte generalsekretæren i Norges Handikapforbund, Arnstein Grendahl.

Ved siden av store problemer med å skape nye inntekter etter at forbudet mot spilleautomater trådte i kraft i 2007, ble kompensasjonen fra staten for tapet av disse inntekter merkbart redusert i fjor.

– Kompensasjonen ble redusert med 1,5 millioner kroner på statsbudsjettet i fjor. Dette gjorde det merkbart vanskeligere for oss, sier forbundsleder Arne Lein.

Arnestein Grendahl sier forbundet i framtiden er avhengig av støtte, både politisk og økonomisk, for å drive arbeidet mot diskriminering av funksjonshemmede. (©NTB)