I en stortingsmelding fredag redegjorde regjeringen for de nye strategiene i norsk ruspolitikk.

Ingen heroin som medisin

Blant tiltakene er forebygging, innsats for pårørende og egen strategi mot overdosedødsfall. Men noen prøveordning med heroinassistert behandling av de mest belastede misbrukerne blir det ikke.

Det faller flere tungt for brystet, deriblant Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Jeg brøt sammen i gråt da jeg fikk vite det. Heroinassistert behandling hadde vært et tilbud til de tyngste rusmisbrukerne som det ikke er mulig å hjelpe på andre måter, sier foreningsleder Arild Knutsen til VG Nett.

Ikke grunnlag

Men helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener det ikke er grunnlag for å si at en slik behandling er en utvei.

– Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, og vi vil derfor ikke innføre en prøveordning med slik behandling nå. Men vi vil følge utviklingen internasjonalt nøye, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fem av ni medlemmer i Stoltenberg-utvalget foreslo et tidsbegrenset forsøksprosjekt med heroin i behandling av narkotikaavhengige. De foreslo at heroin tas inn i det eksisterende legemiddelassisterte behandlingstilbudet for rusmisbrukere.

Rio enig med regjeringen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio) støtter regjeringens nei til heroinassistert behandling. Leder Jon Storaas sier til VG Nett at han tviler på at de tyngst belastede rusmisbrukerne neppe vil klare å følge en ordning der de må møte til samme tid hver dag for å få heroin.

Helseministeren på sin side konkluderer med at norsk ruspolitikk fungerer, men er bekymret over de mange overdosedødsfallene.

– Norsk rusmiddelpolitikk virker, forbruket av alkohol og narkotika er lavt sammenlignet med andre land. Samtidig er det bekymringsfullt at forbruket av alkohol øker, og overdosetallene er for høye. Rusmiddelbruk er ikke bare skadelig for den som ruser seg, men går i stor grad utover andre. Vi kaller det for «passiv drikking», og vi vil ha et betydelig fokus på tiltak som ivaretar pårørende og tredjepart, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

regjeringen.no lister regjeringen opp sine punkter i kampen mot rus:

* Forebygging og tidlig innsats

* Innsats for pårørende og mot passiv drikking

* Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall

* Samhandling – tjenester som jobber sammen

* Økt kompetanse og bedre kvalitet.