Regjeringen fremmet fredag forslag til en lovendring, som gjør at statsrådene må følge de samme reglene som stortingsrepresentanter.

– Endringen er et resultat av at Stortinget har gjort sin registrering obligatorisk. Bakgrunnen var at nasjonalforsamlingens autoritet og integritet var best tjent med å fjerne ethvert grunnlag for mistanke om at representantene handler ut fra skjulte motiver, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) til tv2.no.

LES OGSÅ: Sp-politiker valgte kona til betalt verv

Skal øke tilliten

Registreringen vil sikre at folk kan få kjennskap til saker hvor det kan være konflikt mellom offentlige interesser og regjeringsmedlemmers private interesser. Målet er ifølge fornyingsministeren å øke tilliten til politiske beslutningsprosesser.

– Regjeringen har tidligere vært med på Stortingets ordning og ønsker å fortsette med dette også etter at den er blitt obligatorisk. Da var det en forutsetning at registreringen måtte bli obligatorisk også for regjeringsmedlemmene, sier Aasrud

– Hvorfor har det vært frivillig?

– Fordi regjeringens ordning har vært en del av Stortingets frivillige ordning, sier Aasrud.

– Kan det dukke opp verv og interesser som så langt ikke har vært kjent?

– Ikke på grunn av dette forslaget, sier hun.

LES OGSÅ: Sju av ti unner ikke Stoltenberg båtgave

Slutt på anonyme givere

Regjeringen endrer også reglene for hvor store gaver politiske partier skal kunne motta, uten å oppgi hvem som står bak gavene.

Et nytt lovforslag slår fast at det blir rapporteringsplikt for alle gaver på over 10.000 kroner i forbindelse med valgkamper. Giverne skal ikke lengre kunne være anonyme.

– Beløpsgrensen er ny. Terskelen er satt etter blant annet innspill i høringsrunden, sier Aasrud.

Når loven blir vedtatt kan helle rikke partiene nøye seg med å lever årlige rapporter om hvordan de skaffer sine inntekter. I fremtiden må de også informere om hvilke utgifter de har og om sine eiendeler og gjeld.

LES OGSÅ: Gaver ga statsministeren inntektshopp på 800.000