Etter 43 dager med hovedforhandlinger fikk tiltalte Anders Behring Breivik muligheten for å kommentere rettssaken. Etter norsk rettspraksis skal tiltalte få anledning til å uttale seg til retten etter prosedyrene, før retten heves og dommerne starter arbeidet med dommen.

Les også: Breivik-dommen kommer 24. august

– Barbariske handlinger

Flere pårørende forlot rettssalen før Breivik startet sitt innlegg, som delvis skjedde ved at han leste opp fra sine egne notater.

– Jeg tror at vi alle kan være enige om at 22. juli skjedde det en barbarisk aksjon. Det som skjedde 22. juli på regjeringskvartalet og Utøya var barbariske handlinger, sa Breivik før han gikk tilbake til dagen før terroraksjonen.

– Jeg husker 21. juli at jeg tenkte at etter flere års planlegging: I morgen skal jeg dø. Så kommer jeg kjørende til 200 meter fra regjeringskvartalet. Jeg tenkte at jeg skal dø om to minutter. Hva er det jeg skal dø for? Det er det jeg skal snakke litt om nå, sa Breivik.

Les også: Dommer Arntzen gråt av Kirstis historie om datteren

– 35 av 37 mener jeg ikke er utilregnelig

Den terrortiltalte sa at han hadde kommet med de fleste argumentene han ønsket å komme med under sin forklaring tidligere i rettssaken. Breivik kom blant annet inn på de psykiatriske vurderingene av ham:

– I utgangspunktet skal alle etter loven vurderes som tilregnelige. Av 37 personer som har vurdert meg, så er det 35 som ikke har funnet noen symptomer overhodet. Det er to personer som har funnet et vell av symptomer. Det er ganske opplagt hva man bør vektlegge, sa Breivik som også avviste at han hadde ønsket å bli erklært utilregnelig på et tidligere tidspunkt.

Les også: Ba om at Breivik frifinnes eller fengsles

– Europeisk demokrati fungerer ikke

Den terrortiltalte kom også inn på styresettet i Norge og Europa.

– Det som er konklusjonen for det jeg har forklart tidligere, er at den europeiske demokratiske modellen fungerer ikke. Argumentene jeg har presentert understreker at det er et fundamentalt behov for skifte av lederskap i Norge og Europa, sa han og fortsatte:

– På 60-tallet bestemte Arbeiderpartiet at en stor gruppe pakistanere skulle få opphold. Det var slik det multikulturelle eksperimentet i Norge startet, sa Breivik.

Breivik viste også til at den eneste kulturkonservative avisen i Norge hadde mistet pressestøtten for noen år siden, og at det var vanskelig å drive politisk arbeid på ytterste høyre i Norge. Han anklaget blant annet en redaktør for å kjempe for å holde alt til høyre for Fremskrittspartiet utenfor demokratiet.

Les også: Breivik rappet moped som 14-åring

Angrep seksualmoralen

Breivik kom også inn på at holdningen i samfunnet i dag, er skadelige for samfunnet.

– Det løftes opp idealer i Norge i dag, som er svært skadelige for landet og fremtiden vår, sa han og fortsatte:

– Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, er det noe som er underanalysert. Idealet er å ha sex med flest mulig fremmede I stedet for å ha fokus på kjernefamilien. Samantha og Carrie i «Sex og singelliv» har hatt sex med over 100 menn. Det er disse idealene som presenteres for våre søstre og døtre i dag, sa Breivik og utdypet at han kjempet for kjernefamilien.

– Folk blir nå 35 år før de vurderer å få barn. Kvinner bør begynne å få barn i 20-årene. Fødselsraten vår er for lav, sa Breivik.

Les også: Disse jentene får Breivik til å rase

Kritiserte Grand Prix

Den siste anledningen Breivik fikk til å snakke til retten og tilhørerne, benyttet Breivik også til å komme med kritikk mot Norges bidrag til Eurosong, der fremmedkulturelle flere ganger de siste årene har vunnet den norske finalen i Melodi Grand Prix og blitt Norges bidrag til finalen.

– Det er greit at vi unntaksvis lar de representere oss for å vise at vi er tolerante, sa Breivik og fortsatte:

– Et par år etter er det en asylsøker som vinner med en bongolåt, sa den terrortiltalte.

Mener Krekar er ærlig

Han forklarte også hvorfor han hadde ønsket mulla Krekar som vitne:

– Han er en av få muslimske ledere som har vært ærlige om muslimenes overtakelse av Europa, sa Breivik og viste til det som skal være sitater fra Krekar vedrørende fødselsrate blant muslimske kvinner i Europa og vestlige kvinner i Europa.

Kjernekraftangrep

Breivik ga også uttrykk for at meningsfeller av han er i ferd med å planlegge nye angrep. Han viste til funnet av eksplosiver ved svenske kjernekraftverk for noen dager siden.

– I kompendiet skriver jeg detaljert om hvordan man kan angripe svenske kjernekraftverk, sa Breivik. Han advarte også om at fremtidige angrep kunne koste mange mennesker livet.

– Neste angrep kan resultere at 40.000 dør, sa Breivik.

Les også: Fant sprengstoff ved atomkraftverk i Sverige

Hevdet nødrett

Den terrortiltalte benyttet også sjansen til å oppfordre dommerne til å anerkjenne hans bruk av nødrett på vegne av sitt folk og sin kultur.

– Jeg krever derfor at jeg blir frifunnet for de aktuelle anklager, sa Breivik som mente at en anerkjennelse av nødretten, ville føre til endringer også andre steder.

– Hvis dere ønsker å anerkjenne min nødrett, så vil dere lett sende sjokkbølger til andre regimer i Europa som dekonstruerer, sa han.

Les også: Slik plukker hun Breiviks forklaring fra hverandre

Minnet om nazidommerne

– Dommerne som sitter her i dag, kan dømme meg som de vil. Retten bør huske at de partiske dommerne som jobbet for Hitler-Tyskland ble dømt av vinnerne, sa Breivik som gjentok sitt tidligere utsagn om barbari.

– Historien viser at man av og til må gjennomføre et lite barbari for å stoppe et større barbari, sa Breivik.