Kongen i statsråd har i dag utnevnt ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold som politimester i Oslo i et åremål for en periode på seks år.

Sjøvold var rektor for Politihøgskolen fra 2005 til 2010. Han ble i 2010 utnevnt til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementets politiavdeling.

Sjøvold har både politiskole, cand. jur. og mastergrad i ledelse. Han har vært assisterende politidirektør (2000–2002) og politimester i Vestfold politidistrikt.

Utlendingsdirektoratet har og fått ny sjef i dag. Frode Forfang er utnevnt som direktør for Utlendingsdirektoratet i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Forfang er en tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet i Thorbjørn Jaglands regjering. Forfang var statssekretær for bistandssaker i Utenriksdepartementet fra 1. november 1996 til 16. oktober 1997. Han har tidligere vært internasjonal sekretær i Arbeiderpartiet, leder av Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner som representant for Arbeidernes ungdomsfylking, og informasjonsansvarlig ved Europakommisjonens Oslo-delegasjon, skriver Wikipedia.

Saken oppdateres