– Med bakgrunn i det unike kystlandskapet i Nordhordaland, betydelige kulturminneverdier og et særpreget fugleliv i området, var det i denne konsesjonssaken helt nødvendig med en utbyggingsløsning som innebærer betydelig bruk av sjøkabel. Jeg vil samtidig berømme alle de fire berørte kommunene, som samlet har vært en viktig part i saken og bidratt konstruktivt for å finne gode løsninger, sier statssekretær Per Rune Henriksen i en pressemelding.

Kraftanlegget skal bygges som luftledning fra Kollsnes i Øygarden østover til Ljøsøysundet og derfra som sjøkabel i Hjeltefjorden til Kuvågen på Radøy; deretter i luftledning via Mjøs til sør for Saltviki.

LES OGSÅ: NVE vil ha nye kraftmaster langs kysten ved Bergen

Derfra legges kraftfremføringen som sjøkabel i Lurefjorden til sør for Mjåsundet i Lindås, og deretter som luftledning i justert trasé parallellført med omlagt eksisterende 132 kV inn mot ny transformatorstasjon på Lindåseneset. Fra Lindåsneset bygges ny 132 kV ledning til Mongstad transformatorstasjon.

– Skal sikre strøm til Bergen

– Med kraftledningen Kollsnes-Mongstad legges den andre av tre viktige brikker på plass for å få en akseptabel forsyningssikkerhet i bergensregionen. Sammen med ledningene Sima-Samnanger og Mongstad-Modalen vil Kollsnes-Mongstad gi en trygg og sikker kraftforsyning til Bergen by og den omliggende regionen for befolkning, industriutvikling og næringsliv, sier Henriksen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Ekspertutvalg er uenig med Statnett

Kraftledningen Kollsnes-Mongstad bygges som et 420 kV-anlegg, men drives inntil videre som 300 kV. Det er satt vilkår om kabling av to 22 kV-ledninger på til sammen 4,2 km på Radøy av hensyn til landskap og naturmangfold.

Byggingen av kraftledningene har vakt stort lokalt engasjement.

– Mer dramatisk enn Hardanger

– Dette er langt mer dramatisk enn Hardanger. Inngrepet i naturen vil bli mer synlig fordi kraftmastene vil bygges i et flatt og åpent kystlandskap, sa ordfører Jon Askeland (Sp) i Radøy kommune i januar 2011, da det ble kjent hvor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ville bygge ledningen.