På rettens siste dag var det forsvarer Geir Lippestads tur til å holde sin prosedyre. Han gikk klart inn for Breivik var tilregnelig da han planla og gjennomførte terroraksjonene 22. juli i fjor.

Les også: Breivik rappet moped som 14-åring

Voldsinferno

– Det er ingen tvil om at 22. juli var et voldsinferno, sa Lippestad før han gikk igjennom hvorfor Breiviks handlinger er politisk motivert, og ikke en del av en voldsfantasi.

– Min tese er at det er ekstremisme som er mor til handlingene, sa Lippestad.

I sakkyndigrapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, kommer det fram at det er en sentral vrangforestilling om voldsforherligelse som ligger bak terrorangrepene.

– En alternativ tolkning er at det er høyreekstremisten. Den kyniske, skruppelløse terroristen som er mor til handlingene, sa Lippestad.

Les også: Lippestad viste til lignende sak med tilregnelighetsdom

Aktiv lenge

Forsvareren grunnga dette med at tiltalte Anders Behring Breivik hadde vært politisk aktiv lenge, blant annet ved å melde seg inn i et politisk parti.

– Vi må se: Har han vært opptatt av politiske spørsmål, eller dukket det opp rett før han gjorde disse handlingene? spurte Lippestad før han gikk igjennom Breiviks politiske engasjement.

Lippestad viste til at foruten å være med i et politisk parti, deltok han i diskusjoner og debatter på Internett. Blant annet diskuterte han i et nettmøte med Aftenpostens redaktør avisens grunnsyn.

Les også: Blattmann: – Ti uker i helvete

Valgte politiske mål

I flere år forut for 22. juli skal Breivik ha skrevet på manifestet han distribuerte før han gjennomførte handlingene.

– Går vi på selve steinen i Breiviks arbeid, manifestet, hvorfor skulle en som bare er drevet av voldsfantasier bruke så mange år av sitt liv, hvis han ikke hadde et politisk prosjekt? spurte Lippestad.

– Det var veldig mange som skulle ha dette manifestet. Og det forsinket han 22. juli. 400 mediefolk fikk dette manifestet og 219 politikere. Er det en politisk handling, eller er det komponert av en som kun fantaserer om vold? fortsatte forsvareren som også påpekte at regjeringskvartalet var det mest politiske målet i Norge.

Les også: Bistandsadvokat frykter jevnlige Breivik-vurderinger

Sparte tiåring

– Vedrørende Utøya. Han hadde undersøkt og funnet ut at Gro Harlem Brundtland skulle være der ute den dagen. Sett i hans verden, er hun og AUF et politisk mål, siden han mener at Arbeiderpartiet er ansvarlig for den innvandringspolitikk vi har i Norge, sa Lippestad som trakk fram en episode på Utøya.

– Vi vet han ikke skjøt tiåringen. I en terrorists kontekst, sier det svært mye, sier Lippestad.

Nødrett

Lippestad avsluttet sin prosedyre med å redegjøre for nødrett, som Breivik har påberopt seg og la ned påstand om at Breivik måtte frifinnes hvis retten sluttet seg til nødretten. Subsidiært ba han om at påtalemyndighetens påstand om tvunget psykisk helsevern ble avvist, og han ellers ble ansett på mildest mulig måte.

– Vi møter en mann som prøver å fremsto som frisk, sa aktor Inga Bejer Engh i en replikk til forsvarers prosedyre.