Lippestad sa i sin prosedyre fredag at det er ingenting ved Breivik verken før eller etter 22. juli som tyder på at han har vært spesielt voldelig.

– Det eneste går på tagging og for promillekjøring på moped. Han har vært i kontakt med barnevernet en gang. Det var i forbindelse med en taggeepisode. Ikke noe voldsproblematikk meldes, sa Lippestad om Breiviks rulleblad som ungdom.

Lippestad tok dermed ikke opp episoden fra da Breivik var 14 år, da han var på ferie sammen med stemoren.

– På Kypros leide vi en scooter, og jeg sa at den måtte han ikke kjøre alene. Men han «tyvlånte» den og da ble jeg veldig sint på ham. Taggingen og den ulovlige mopedkjøringen er det eneste jeg kommer på av negative erfaringer med Anders, har Breiviks stemor sagt i et intervju med tv2.no.

– Intens

– Moren til tiltalte sier at han har vært slitsom intens når han snakket om politikk. Det sier også vennene. Han var ikke voldelig, men intens. Slik var det over flere år, sa Lippestad.

En av Breiviks barndomsvenner har tidligere forklart at han ikke kunne huske at det var noen voldsepisoder rundt Breivik, med unntak av en episode hvor han skulle ha angrepet rektor på Ris.

– Heller ikke i voksenlivet har vi hørt om voldsepisoder av noe slag. Riktignok har han selv fortalt om noen konfrontasjoner, men da har han snakket seg ut av dem, sa Lippestad.

DIREKTE: Følg rettssakens siste dag i vårt livesenter

– De to sakkyndige rapportene bygger på veldig vesentlig forskjellige forutsetninger. Er det riktig at det er voldsforherligelsen som er mor til disse grusomme handlingene, eller er det slik som de sakkyndige nummer to har sagt, sa Lippestad.

– Min påstand er at det er ekstremismen som ligger i bunn for hans handlinger 22. juli. Det er den kyniske og skruppelløse terroristen som er handlingenes mor, fortsatte Lippestad under forsvarets prosedyre.

Breiviks forsvarere vil at denne saken bør ses på i en høyreekstrem kontekst, og at hans utsagn og hans væremåte og ikke minst terrorhandlingene bør tolkes som en følge av det.

Viste til aktors bemerkninger

Mens psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde som utgangspunkt at Breivik var styrt av vrangforestillinger og voldsforherligelse, og så hans høyreekstreme politikk bare som staffasje, satte Agnar Aspaas og Terje Tørrissen handlingene hans i en kulturell, høyreekstrem sammenheng.

– Er retten enig i at forutsetningene i rapport to er mest korrekte, da er det riktig å se bort fra rapport nummer én, sa Lippestad.

Lippestad viste til at aktoratet hadde flere bemerkninger til den første psykiatrirapporten i sin sluttprosedyre torsdag.

– Jeg noterte meg at statsadvokaten mente at et par av vilkårene ikke var oppfylt, som persepsjon – altså at man vet hva andre tenker, neologismer – som er konstruksjon av nyord, og uklar identitetsforståelse, sa Lippestad.