– Det vi ser er at når noe blir kriminalisert, så endrer synet på det seg. Før syntes en synd på de prostituerte, og prøvde å hjelpe de. Nå blir de sett på som et kriminelt problem, og vi opplever en dugnadsånd hos folket for å kvitte seg med de prostituerte, sier Ulla Bjørndahl ved Pro Sentret til TV 2 Nyhetskanalen.

Hun sier at det har blitt mer vold og trakassering av de prostituerte de siste årene. Det viser en undersøkelse som Pro Senteret har gjennomført.

Elleve drapsforsøk på tre år

En undersøkelse gjort av Pro Senteret i Oslo viser at volden mot kvinner har økt de siste årene.

– I 2007/2008 sa 52 prosent av kvinnene at de hadde opplevd vold gjennom hele karrieren sin. I undersøkelsen vi gjorde nå, svarte 59 prosent at de har opplevd vold de siste tre årene, sier Ulla Bjørndahl ved Pro Sentret til TV 2 Nyhetskanalen.

NIGERIA: Særlig de nigerianske prostituerte opplever mer trakasering. (Foto: TV 2)

Elleve av kvinnene hevder de er utsatt for drapsforsøk de siste tre årene, viser undersøkelsen videre.

Nå reagerer sosialbyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo, som mener at sex-kjøpsloven bør oppheves.

– Mye tyder på at sex-kjøpsloven har gjort det vanskeligere for kvinnene, sier Hauglie.

Hun seier at tilbakemeldingene fra hjelpetjenestene i kommunen at det har blitt vanskeligere å komme i posisjon overfor kvinnene, og at de i stadig mindre grad oppsøker hjelpeapparatet som er tilgjengelig for de.

– Og det er jo slik at skal vi hjelpe de, må vi vite om de, og de må komme til oss, peker hun på.

Hauglie tror at mange føler seg kriminaliserte som en følge av sex-kjøpsloven som ble innført i 2009.

Bjørndahl ved Pro Senteret sier at det er blitt en større taushet rundt volden de prostituerte opplever.

– Loven virket mot sin hensikt

– De som opplever veldig grov vold oppsøker Pro Senteret, men veldig mange føler seg sårbare, mener hun.

– Norsk politi har hatt fokus på kontroll på kvinnene, samtidig har sex-kjøpsloven veldig lite fokus på hvordan en skal hjelpe og beskytte kvinnene, sier hun.

– Om det er slik at loven gjør at kvinnene føler seg kriminaliserte og ikke tør å oppsøke hjelp, og det fører til at det er de verste kundene som blir igjen, har kanskje loven virket mot sin hensikt, sier sosialbyråden.

VOLD: - Volden mot de prostituerte øker, sier Ulla Bjørndahl ved Pro Sentret. (Foto: TV 2)

I 2011 var det rundt 1200 prostituerte kvinner som brukte Pro Senteret, 90 prosent av de var utenlandske.

Volden utøves i de fleste tilfeller av en ukjent mannlig kunde, og den er til dels svært grov. 25 personer sier at de er blitt voldtatt eller truet til ikke-avtalt sex. 24 personer er blitt truet med våpen, 17 er blitt ranet eller forsøkt ranet og elleve har vært utsatt for ransforsøk.

De prostituerte som deltok i undersøkelsen kom fra 16 land. Blant de 123 var det 50 fra Thailand, 24 fra Nigeria og 21 fra Norge. Alle de utenlandske prostituerte fortalte om mer vold nå enn i 2008 mens en lavere andel av de norske hadde opplevd vold.

Frykter å bli kontrollert

– Det kan ikke være Stortingets hensikt å gjøre kvinnene mer utsatt og gjøre det vanskeligere for hjelpeapparatet å komme i kontakt med kvinnene, legger hun til.

Pro Senterets funn viser at prostitusjonen i Norge er blitt mer individualisert de siste årene.

– De frykter at de skal bli kontrollerte, og de frykter at kundene skal bli kontrollerte slik at de mister inntektsgrunnlaget, sier Bjørndahl.

Nå skal sosialbyråden i Oslo gå grundig inn i rapporten.

– Rapporten foreslår som vi i kommunen skal følge opp, og som Staten skal følge opp, sier Hauglie

VOLD: 1200 kvinner oppsøkte Pro Senteret i 2011. 90 prosent av de er utlendinger. (Foto: TV 2)