– Det er en markant tvil, det kommer vi ikke bort fra, sa Engh.

– Ekstra ille

Statsadvokat Inga Bejer Engh sa på torsdagens pressekonferanse at situasjonen ikke er optilal, men at man må forholde seg til det.

– Jeg tror at man skal være såpass ærlig med å si at en så alvorlig sak som dette, så hadde vi ønsket sikre svar. Det er jo ingen ideell situasjon at dette kan bli avgjort på tvil. Men vi står i den situasjonen, og det må vi forholde oss til. Det er ofte slik i straffesaker at vi ikke får alle svar, Og det er ekstra ille i denne saken, men det ofte slik verden er.

Sentralt har spørsmålet vært om det såkalte Knights Templar-nettverket Breivik mener å tilhøre, eksisterer i Breiviks hode, faktisk eksisterer, eller kun er en løgn.

– Vi fester jo ikke lit til historien hans om Knights Templar når vi ser hvordan han levde på den tiden.

– Ikke optimalt

Aktoratet prosederte på at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig og må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Det var konklusjonen, men bak den lå en rimelig tvil.

– Vi ønsker jo sikre svar. Det er jo ikke optimalt at dette kan avgjøres på tvil. Men det er ekstra ille at vi ikke får alle svar, spesielt i denne saken, sa Engh på pressekonferansen.

– Slipper aldri ut

Inga Bejer Engh kom med en pekefinger mot spekulasjonene i mediene rundt hvis Anders Behring Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

Engh siktet til sammenligninger med andre saker hvor drapsmenn er dømt til behandling, og som senere har sluppet ut når de har blitt erklært friske.

Engh var tindrende klar om at Anders Behring Breiviks sak ikke kan sammenlignes med andre saker.

– Det har vært mange spekulasjoner om at hvis man blir dømt til tvungent psykisk helsevern så kan man være ute i morgen. Det har skjedd ,men det skjer ikke alltid. Vi har folk som sitter i helsevern som aldri slipper ut. Å spekulere i hva som har skjedd med andre er ikke noe å sammenligne. At han har drept 77 personer er et avgjørende element i denne avgjøringen.

– Breivik vil bli overført til behandling

Hva vil skje hvis tingretten er enige i deres påstand om tvungent psykisk helsevern?

– Hvis retten kommer til samme konklusjon, så blir han overført til rette institusjon. Så vil behandlende lege bestemme hva som er rett behandling.

Statsadvokatene Engh og Holden innrømmet at de siste døgnene før sluttprosedyren har vært krevende. I løpet av onsdag ble de enige om hva de skulle prosedere på, men tok kvelden og natten i bruk for å bli ferdige før retten ble satt.

På spørsmål fra en utenlandsk journalist om hvordan statsadvokatene kan være fornøyde med at hvis ingen blir dømt for norgeshistoriens største terroranslag, svarte Holden følgende.

– Jeg tror ikke vi skal legge for mye vekt på at han ikke får straff i ordets rette forstand. Det som er viktig er at vi vet at han var alene.