Under sluttprosedyren torsdag sa aktor Holden at det under rettssaken er var reist reell tvil om at Breivik var psykotisk 22. juli, og at han dermed ikke er strafferettslig tilregnelig.

– Vår påstand vil være at han overføres til tvungent psykisk helsevern, sa Svein Holden i sal 250 i Oslo tingrett.

Etter at aktor Holden var ferdig med påtalemyndighetens prosedyre, gjorde Anders Behring Breivik en hilsen med høyre hånd før han ble påsatt håndjern.

Se video av hans hjemmelagde hilsen i videovinduet øverst!

SLIK REAGERTE HAN PÅ AKTORS PÅSTAND: Etter at han gjorde en hilsen med høyre hånd, førte han hånden inn mot hjertet.

Under rettssakens første uke startet den terrortiltalte med å hilse på samme måte flere dager etter hverandre, men han sluttet med dette etter at hans forsvarere hadde anbefalt ham om å slutte med hilsenen.

– Dette tolker jeg som en forakt mot aktoratet, sier rettspsykolog Pål Grøndahl til TV 2 Nyhetskanalen om Breiviks hilsen.

TV 2s jussekspert Berit Reiss-Andersen sier at hun opplevde prosedyren som «veldig spesiell». Under prosedyren sa aktor Holden at den første rettspsykiatriske erklæringen fra Husby og Sørheim hadde reist en reell tvil om Breivik faktisk var psykotisk, og at gjeldende lovverk sier at han derfor ikke skal idømmes straff.

Aktor Inga Bejer Engh sier at det hadde vært krevende å komme frem til en påstand. Det største problemet har vært tingene man ikke har fått svar på.

LES OGSÅ: – Ikke optimalt med tvil

– Jeg har aldri i en prosedyre hørt påtalemyndigheten slakte en rettspsykiatrisk rapport til de grader, og så likevel bygge sin konklusjon på den rapporten, sier Reiss-Andersen.

LES OGSÅ: – Breivik var utilregnelig

– Avhenger ikke av Breiviks politiske grunnsyn

– Spørsmålet er om beviskravet bør vektes. Er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring, enn at en ikke-psykotisk idømmes tvunget psykisk helsevern? spurte Holden i sin prosedyre.

På spørsmålet om Breivik er psykotisk etter strafferetten, sa Holden at de sakkyndige har fremhevet at det er det grandiose som er kjernen i Breiviks vrangforestilling.

– Denne diagnosen avhenger ikke av hans politiske grunnsyn. Det er personen som gis en F20-diagnose, ikke hans høyreekstreme politiske oppfatninger, sa Holden.

– For egen regning vil vi tilføye at vi har opplevet Breiviks respons på våre spørsmål som kjernen i det Husby og Sørheim kaller hans vrangforestilling. Der har han vært avvisende, for å si det forsiktig, sa Holden om hvordan Breivik har svart på spørsmålene om det angivelige riddernettverket og det egentlige formålet med hans utenlandsreiser.

Engh fortalte under prosedyren torsdag at når politiet og påtalemyndigheten ble nærmere kjent med Breivik, forsvant logikken fullstendig i forklaringene han hadde kommet med.

– I stedet for å skape frykt, tegnes det et tragisk bilde av en ung mann som i stedet for å bli noe stort, ble del i et ikke-eksisterende nettverk som skal gi ham drahjelp til dette uoppnåelige målet, sa Engh.

LES OGSÅ: Aktor Engh plukket Breiviks forklaring fra hverandre