sonja_edvardsen_570x321.jpg
sonja_edvardsen_570x321.jpg

Ap-ordfører i Eid: – Vanskelig å drive valgkamp etter sykehussaken

– Jeg synes det er urimelig om vi skal bli straffet i denne saken, sier ordfører Sonja Edvardsen (Ap).

Sonja Edvardsen og Arbeiderpartiet ble hardt straffet av eiderne etter at det ble klart at regjeringen legger ned fødeavdelingen ved sykehuset på Nordfjordeid og erstatter den med en jordmorstyrt fødestue. På en måling i april mistet Arbeiderpartiet tre av fire velgere og var nest minste parti i kommunen. Venstre var det største partiet på målingen med 29,0 prosent.

Les også: Katastrofemåling for Arbeiderpartiet

– Jeg synes det er urimelig om vi skal bli straffet i denne saken. Kampen for sykehuset er den saken jeg har brukt mest tid på i løpet av mine seks år som ordfører. Jeg er helt uenig med regjeringen i denne saken og det har jeg gitt beskjed om, sier Edvardsen til politisk.no.

.

Ordføreren er spent på hvordan det går på valgdagen.

– Jeg tror velgerne vil tenke mer på sykehussaken enn lokale saker når de står ved valgurnene. Det er en trasig situasjon, sier hun.

Hvordan er det å drive valgkamp for Arbeiderpartiet i Eid?

– Det er vanskelig, det må jeg jo innrømme. Folk er fortvilet og opptatt av sykehuset. Det er den store saken som alle vil diskutere og derfor er det vanskelig å løfte frem de sakene som vi rår over lokalt, sier ordføreren.

Les også: Eid-ordfører i sykehus-skvis på Stortinget

Ap-kandidat i Eid: – Uaktuelt å stemme Arbeiderpartiet

Sonja Edvardsen (Ap) har vært ordfører i Eid siden 2005, da Gunvald Ludvigsen (V) ble valgt inn på Stortinget. Hun ble gjenvalgt i 2007 med støtte fra Senterpartiet og SV.

På en meningsmåling i april var Venstre det største partiet i Eid.

I dag svarer ordfører Sonja Edvardsen (Ap) og ordførerkandidat Alfred Bjørlo (V) på politisk.nos spørsmål i serien «Ordførerkandidaten».

Hvem ser du opp til?

bjorlo.jpg

Sonja Edvardsen (Ap) :

Vår statsminister Jens Stoltenberg, som har vore ein ansvarleg, tydeleg og verdig leder av landet vårt etter dei tragiske hendingane på Utøya. Han samla eit heilt folk i kjærleik og fred.

Alfred Bjørlo (V):

Barack Obama. For å evne å teikne opp store, langsiktige visjonar for ei betre framtid, samtidig som han gjennomfører «dei små steg» i den daglege politikken som kan ta oss dit på sikt. (Helsereform, satsing på fornybar energi osv).

Hvorfor er Eid det beste stedet å bo?

Sonja Edvardsen (Ap):

Eg er svært stolt av kommunen vår og særskilt stolt over at mottoet vårt er: VI INVITERER. Eid er ein stabil og trygg kommune som gjev innbyggjarane gode muligheter. Vi har jobba målretta for å legge tilhøva til rette for dei som bur her og for dei som ynskjer å etablere seg her. Kommunen ligg midt i den vakre Nordfjord-regionen, 50.000 nordfjordingar og møringar kan nå kommunesenteret Nordfjordeid innan ein times køyring.

Vi  har lagt vekt på å ha gode kommunale tenester. Kommunen ligg på 77. plass i kommunebarometeret. Vi har folketalsvekst og engasjert og aktiv ungdom. Eid har full barnehagedekning.

edvardsedn.jpg

Kommunen har markert seg sterkt dei siste åra som kultur- og idrettskommune. Vi ble tildelt kultur- og næringpris på landsbasis i 2009. I 2010  ble Eid årets kulturkommune i Sogn og Fjordane.  Årets varmepumpepris gjekk óg til Eid.

Vi har ein flott kulturskule som har gjeve Eid fyrtårn som Opera Nordfjord og Malakoff Rockefestival. Vi har eit blomstrande musikkliv som er blitt eit varemerke og ei sterk medverkande årsak til at du finn det einaste operahuset utanom Oslo her.

Du vil aldri kjede deg i Eid. Her kan du ri på fjordhesten, du kan spele golf, fiske laks, vere med i kor, korps, dans og drama. Du har tilgang til Harpefossen skisenter, Sigedalen og ikkje minst ein vakker natur og mange fine turstiar. Vi har eit stabilt næringsliv og eit sterkt automasjonsmiljø. Eid ligg på 35. plass på næringsbarometeret på landsbasis, 5. plass i Sogn og Fjordane. Eid som handelstad er variert og spennande.  Vi inviterer og du er hjerteleg velkommen.

Alfred Bjørlo (V):

Eid har eit fantastisk kulturtilbod, gode oppvekstvilkår for born og unge og korte avstandar til alle sentra rundt oss slik at det også er gode jobbmuligheter og stort mangfald. Og ingen plass er vakrare enn Nordfjord!

Sjekk Sonja Edvardsens profil på Velgerguiden og Alfred Bjørlos profil på Velgerguiden

Hva er Eid kommunes største utfordring?

Sonja Edvardsen (Ap):

Vår største utfordring er tilgang på nok arbeidskraft framover både for kommunen og for næringslivet i Eid.

Alfred Bjørlo (V):

Å klare overgangen frå å vere ei lita utkantkommune som kjempar litt i villreie frå dag til dag mot statleg sentralstyring og nedbyggingspolitikk, over til å bli del av ein større region med vekstkraft og klare strategiar for framtida.

Les også:

Hva blir valgkampens viktigste sak i Eid?

Sonja Edvardsen (Ap):

Bygging av nytt omsorgssenter. Korleis vil ein finansiere og prioritere dette?

Nordfjord sjukehus er den største saka for innbyggjarane i Eid, men bygging av omsorgssenter er den største saka som kommunen og politikarane rår over.

Alfred Bjørlo (V):

Vilje til å bygge ein sterkare region/storkommune i Nordfjord som kan få slutt på statleg overkøyring i mellom anna sjukehussaka. Vi må få ei kommune som tar grep om eiga utvikling, ikkje berre er passiv tilskodar til statleg overkøyring. I tillegg må vi ha ei endå sterkare satsing på skule, kultur og næringsutvikling i Eid.

Les også: Sp-ordfører utfordres av SV-svigersønn

Hvis du fikk velge ett prosjekt i din kommune som staten skulle fullfinansiere, hva hadde du valgt?

Sonja Edvardsen (Ap):

Nytt omsorgssenter. Vi treng å heve kvaliteten på omsorgsplassane våre. Dei 60 plassene vi har i Eid i dag er for dårlege.

Alfred Bjørlo (V):

Eit fullverdig sjukehus med utviklingsmuligheter på det vi er gode på, som gir trygghet til befolkninga og er ein rollemodell for framtidas lokalsjukehus i Noreg. Lausrive frå dagens styring gjennom Helse Førde.

Hvor viktig er det for Arbeiderpartiet å beholde ordførerposisjonen i Eid?

Sonja Edvardsen (Ap):

Det er veldig viktig for å vidareføre kommunens positive utvikling gjennom styrking av velferdstenestene, behalde offentlige gode skular og helse tenester, styrkje Eid som idretts og kulturkommune og  vere ein god tilretteleggjar for næringsutviklinga vidare. Skal vi rekruttere nok folk framover til å oppretthalde både tenester og arbeidsplassar må kommunen ha gode skular -helse tilbod,full barnehagedekning gode fritidstilbod. byggjeklare tomtar og næringareal

Hvor viktig er det for Venstre å overta ordførerposisjonen i Eid?

Alfred Bjørlo (V):

Venstre ønskjer friske krefter inn i leiinga av Eid kommune, som kan skape framtidsoptimisme og vere pådrivar for mykje sterkare regionalt samarbeid i Nordfjord. Å få ei slik fornying av styringa av Eid kommune ser vi som svært viktig.

.

Til slutt, si en fin ting om din motstander:

Sonja Edvardsen (Ap):

Alfred Bjørlo er målbevisst, han kjem lett på i media og er aktiv.

Alfred Bjørlo (V):

Sonja Edvardsen har vore ein hardt arbeidande ordførar i ein periode med uvanleg mange krevjande saker å handtere som går langt ut over rammene for den vanlege kommunepolitikken (sjukehus, kraftlinjer, samferdsle m.m.).

Ho har også synt ein eineståande lojalitet mot eige parti sjølv i vanskelege tider. Det står det respekt av.

Les også:

De gikk sammen på ungdomsskolen, nå slåss de om ordførerklubba

Masud (28) kan bli Norges første ordfører med innvandrerbakgrunn

FAKTA OM VALGET I EID

Det bor 5900 mennesker i Eid kommune i Sogn og Fjordane.

7 partier/lister stiller til valg ved kommunevalget 2011 i Eid kommune. Til sammen står 172 kandidater på listene.

Snittalderen for kandidatene i Eid kommune er 48,8 år. Av kandidatene er 44,2 % kvinner. Av ordførerkandidatene er 4 kvinner og 3 menn.

Det skal i år velges 29 kandidater til kommunestyret i Eid kommune.