.

Transportetatene vil bare utrede bygging av ny tunnel for t-bane og jernbane i Oslo. De vil heller ikke sette av penger til å forlenge Bybanen i Bergen, går det frem av forslaget til transportplan for de neste ti årene, som ble lagt frem onsdag.

Nå gjør politikerne i de største byene opprør, og varsler knallhard kamp for å overbevise regjeringen om at det trengs langt mer penger til kollektivutbygging for å ta unna en kraftig vekst i folketallet.

.

- Uforsvarlig å vente

I transportplanen for de neste 10 årene, skriver fagetatene at fellestunnelen for t-banen og Oslotunnelen for jernbanen har høy kapasitetsutnyttelse og er sårbare for uønskede hendelser. Likevel legger de ikke opp til at nye tunneler kan stå ferdig før om om 15  - 20 år

- Det er uforsvarlig å vente til etter 2023 med å starte bygging av nye tunneler for t-bane og jernbane under Oslo. De store kollektivinvesteringene som skal ta unna trafikkveksten må starte nå, Arbeiderpartiets fraksjonsleder for samferdsel i Oslo, Abdullah Alsabeehg til tv2.no.

Han er skuffet over at transportetatene mener det er tilstrekkelig å lage en utredning om de to viktige tunnelprosjektene.

- Når det kommer til bevilgninger er det ganske tydelig at Oslo er nedprioritert i forslaget til transportplan sier Alsabeehg.

LES OGSÅ: Vil utrede ny tog- og t-banetunnel i Oslo

- Trenger penger, ikke diplomer

Bybanen i Bergen ble hedret med «vakre vegers pris», da transportetatene la frem sitt forslag til investeringsplan for de neste ti årene. Men trikken i Bergen ble ikke tilgodesett med med penger til forlengelse mellom sentrum og Åsane, slik lokalpolitikerne har ønsket seg.

- Vi trenger penger, ikke diplomer. Så sent som mandag lovet statssekretæren i samferdselsdepartementet at det skulle komme på penger til forelnegelse av bybanen, derfor er vi skuffet over forslaget til transortplan, sier byråd for miljø- og samferdsel i Bergen, Filip Rygg til tv2.no

Et samlet politisk miljø i Bergen har gått inn for å forlenge bybanen til bydelen Åsane, der det bor rundt 40.000 innbyggere. Bydelen er dermed på størrelse med Tønsberg.

- Regjeringen må sørge for at vi får penger til bybane også til Åsane. All klimapolitikk og alle festtaler mister all troverdighet om de ikke er med på dette, sier Rygg.

LES OGSÅ: Her kan det komme nye veger og jernbane


abdullah1_570x321.jpg

.

Lover knallhard kamp

Det er midt på dagen og på ingen måte rushtid når tv2.no tar t-banen sammen med Arbeiderpartiets talsmann for samferdsel i Oslo, Abdullah Alsabeegh. Likevel er det trangt om plassen. De neste 30 årene vil innbyggertallet i Oslo og Akershus øke med 450.000 personer, altså nesten like mange som bor i hovedstaden i dag. Det gjør behovet for økt kapasitet på skinnegående transport enormt.

- Vi trenger store og viktige investeringer på t-bane og jernbane nå og ikke om 10 - 15 år. Vi må faktisk doble transportkapasiteten innen 2030, sier Abdullah Alsabeehg.

Når den politiske behandlingen av transportplanen nå starter i regjeringen, lover han å kjempe knallhardt for at Oslo ikke skal bli en av taperne. Det samme løftet kommer fra Bergen, der samferdselsbyråd Filip Rygg ikke har tenkt å gi seg uten kamp.

- Vi kommer til å beleire Storting og regjeringsbygg. Dette er et tverrpolitisk krav lokalt som så godt som alle partienes landsmøter har vedtatt. Min agenda er å gjøre det umulig for regjeringen å ikke levere, sier Rygg.

LES FLERE ARTIKLER OM NASJONAL TRANSPORTPLAN:

Samferdselstopper ber regjeringen punge ut for veg og jernbane

Opposisjonen: – Ekstreme samferdselsutfordringer

Tar 20 år å hente inn veiforfallet

Flere skal gå, sykle og reise kollektivt i storbyene

Vil legge ned fire flyplasser