Etter at første brønn er ferdigboret er det nå en stigende optimisme på at feltet kan levere olje og gass tilsvarende en inntekt på over 73 milliarder kroner – eller nok til å bygge 18 operahus.

Midt i den norske delen av Nordsjøen ligger olje- og gassfeltet Gudrun.

Men funnstedet 228 kilometer rett vest for Stavanger har bydd på utfordringer.

Undergrunnen er veldig hard å bore i, og reservoaret har både et svært høyt trykk og en temperatur som kan komme opp i 160 grader.

LES OGSÅ: Nytt rekordresultat for Statoil

Våkner til live etter 40 år

Dermed har det gått nesten 40 år før man ved hjelp av avansert teknologi nå kan si at det her finnes mye gull i form av olje og gass under havet.

– Ja, nå er vi positive til at Gudrun skal bli en god butikk, sier en fornøyd direktør for feltutviklingen på Gudrun, Jan Einar Malmin til TV 2.

OLJE OG GASS: Direktør for Gudrun feltutvikling, Jan Einar Malmin, har troen på at Gudrun vil bli god butikk. (Foto: Kristian Myhre/TV 2)
Gudrun ble besluttet utbygget i 2010. Det var etter at første brønn ble boret ferdig man trakk et lettelsen sukk.

– Vi har fått bekreftet at de antagelser vi gjorde før vi bygget ut stemmer. Derfor er det nå enda mer tro på at dette skal bli en suksess for Statoil og dens samarbeidspartnere, sier Malmin.

LES OGSÅ: Statoils gassfunn i Tanzania større enn Snøhvit

Utbygging til 20 milliarder

I 2014 skal produksjonen på Gudrun starte. Før den tid skal blant annet resten av plattformen bygges ferdig, og sju ulike brønner bores.

20 milliarder kroner skal brukes på å bygge ut Gudrun. Dette er et av de største utbyggingsprosjektene til Statoil i dag.

– Akkurat nå er vi inne i den mest hektiske fasen av utbyggingen. Vi borer brønner, vi legger rørledninger, og vi bygger anlegg. Totalt sett bruker vi i størrelsesorden mellom 10. - og 11.000 kroner hvert eneste minutt døgnet rundt, forteller Malmin.

– Hvert eneste minutt koster 10.000 kroner?

– Ja. Og vi bruker altså cirka en halv milliard kroner hver eneste måned.

– Hvorfor er det så dyrt?

– Det er dyrt av flere årsaker. Både den harde undergrunnen, at reservoaret har høyt trykk og høy temperatur stiller store krav til utstyret vi bruker. Det gjør også at vi må være veldig på vakt og følge prosedyrene til punkt og prikke for å forsikre oss om at dette foregår på en sikker måte, forklarer direktøren for feltet.

Se nyhetsinnslag om Gudrun-feltet her:

Dyre produksjon

Fra Gudrun skal både olje og gass fraktes i separate rør over til plattformen Sleipner, en avstand på 55 kilometer.

Prosessen innebærer også at det på Sleipner må foretas store ombygginger. Samtidig er det med på å gi et nytt liv til plattformen. Fra Sleipner fraktes både olje og gass videre til Kårstø for salg.

LES OGSÅ: Statoil vurderer å legge ned Mongstad

HÅPEFULL: Produksjonsdirektør for Sleipner og Gudrun, Marit Berling, gleder seg til å produksjonen på feltet starter om to år. (Foto: Kristian Myhre/TV 2)
– Det å kunne utnytte dette anlegget på en ny måte er veldig kjekt, sier produksjonsdirektør for Sleipner, Draupner og Gudrun, Marit Berling, til TV 2.

– Utbyggingen på Gudrun hadde også blitt alt for dyr om vi ikke kunne trekt på den produksjonskapasiteten som vi kjøper på Sleipner.

Håpet er at Gudrun skal levere olje og gass i mellom 17 og 25 år.

– Vi håper på å produsere 126 millioner fat oljeekvivalenter ut av Gudrun, sier Malmin.

Sagt på en annen måte betyr dette med dagens oljepris en inntekt som gjør at man kan bygge opptil 18 operahus i Oslo, eller rene inntekter som tilsvarer over 73 milliarder kroner.