– Enten blir man innvilget asyl eller så blir man ikke innvilget asyl. Og har man rett til beskyttelse i Norge, skal ikke myndighetene bruke asylinstituttet som et forhandlingskort for ønsket livsførsel, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann Trond Helleland til NTB.

Venstre-nestleder Terje Breivik er heller ikke positiv til forslagene som skal fremmes for Stortinget.

– Vi er totalt uenig i disse kravene. Venstre representerer i så måte et tydelig alternativ til både regjeringen og til Frp. Å løse integreringsutfordringene krever gode og målrettede tiltak, ikke mer usikkerhet og flere hindere for god integrering, sier han.

LES OGSÅ: Frp sier nei til folk som ikke lever som nordmenn

Strenge krav

Frp-forslaget er ført i pennen av stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen. Åge Starheim og Gjermund Hagesæther. Ifølge Dagbladet har det partiledelsens fulle støtte.

– Det er en kjensgjerning at flere asylsøkere ikke ønsker å bli en del av det norske samfunnet. De som ikke ønsker det, ikke vil jobbe og ikke lærer seg norsk, skal heller ikke få permanent oppholdstillatelse, sier Johansen til avisen.

Frps innvandringspolitiske talsmann mener det er rimelig å stille krav til at asylsøkere kler seg som nordmenn, snakker norsk, jobber, respekterer norsk kultur og væremåte, ikke skylder barnebidrag og har plettfri vandel før permanent oppholdstillatelse kan gis.

– For å ta et eksempel: En kvinne som nekter å ta en jobb fordi hun ikke kan bruke burka i jobben, får ta konsekvensen av det. De som ikke vil jobbe, skal heller ikke få permanent oppholdstillatelse, sier han.

De som ønsker permanent opphold – steget foran statsborgerskap – må gjennomføre og bestå en prøve i norsk og om det norske samfunnet, mener Johansen.

LES OGSÅ: Asylbarn med avslag skal lettere få opphold

Sier nei

Høyres Trond Helleland er enig i at samfunnet skal stille krav til lovlydighet og norskkunnskaper, men avviser koblingen mellom asyl og regler for «norsk» livsførsel.

– Hvis et menneske skylder store summer i barnebidrag, er det en sak for rettsvesenet – ikke utlendingsmyndighetene, sier han.

Venstre-nestleder Terje Breivik mener forslaget fra Frp vil virke mot sin hensikt.

– Hvordan kler man seg som en nordmann? spør Breivik, som mener målet må være integrering, ikke assimilering – altså at innvandrere skal bli «norske».

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier til Dagbladet at Frp har mistet grepet. Begrunnelsene som Johansen legger fram, er marginale, eller ikke engang korrekte, anfører hun.

– Jeg har for eksempel aldri hørt noe om at utenlandske statsborgere skylder mer barnebidrag enn norske menn, sier hun.

Ap-politiker Lise Christoffersen mener forslagene føyer seg inn i rekken av det hun kaller useriøse Frp-utspill.

LES OGSÅ: Stortinget sier nei til åtte grunnlovsforslag

(©NTB)