Sjømannskirken i Spania har det siste skoleåret tatt hånd om åtte mindreårige norske barn på grunn av omsorgssvikt. Tiltaket har vært mulig takket være prosjektpenger fra Blå Kors. Dette var midler som i sin tid ble samlet inn gjennom TV-aksjonen, skriver Aftenposten.

Nå er pengene brukt opp. Generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken sier at innsatsen må reduseres fra 2,5 stillinger til 1,5 stillinger på grunn av pengemangel.

LES OGSÅ: Hjelper nordmenn som sliter i utlandet

– Det er politisk uansvarlig at norske myndigheter legger til rette for norske familiers bosetting i utlandet gjennom tilskudd til skoledrift uten at man samtidig sikrer at de mest grunnleggende behov blir ivaretatt for de svakeste, sier Myhre.

Sjømannskirken håper nå at norske myndigheter skal fylle på kontoen.

– Blå Kors og Sjømannskirken har sendt departementet en møtehenvendelse for å diskutere finansieringen av et prosjekt rettet mot norske barn i Spania. Vi har henvendelsen til behandling, opplyser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

LES OGSÅ: Kronprinsesse Mette-Marit får egen kirke

Departementet finansierer sammen med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fra før en sosialarbeiderstilling tilknyttet Sjømannskirken i Torrevieja, men Sjømannskirken mener dette ikke er nok. (©NTB)