Søksmålet kommer fra Per Orveland, som har vært samboer med Kjell Inge Røkkes ekskone Kari Monsen Røkke. Orveland mener Røkke har gitt et gaveløfte som er bindende. Dette avviser Røkke, som har bedt retten om å avvise kravet.

Nå har Asker og Bærum tingrett imidlertid besluttet at det blir en rettssak 10. august, skriver VG.

– Det er avsagt en kjennelse som slår fast at vilkårene for å avvise saken på de anførte grunnlag ikke er oppfylt, sier konstituert tingrettsdommer Wenche Fliflet Gjelsten i tingretten.

Røkkes advokat, John Christian Elden, sier at han tar avgjørelsen til etterretning, men mener en rettssak om dette kravet er «unødig trette».