Under forsvarer Vibeke Hein Bæras utspørring sa psykiater Terje Tørrissen at han oppfattet det som eiendommelig at Breivik har klart å tilpasse seg rammene i fengselet, da de ble spurt om hvorfor de ikke hadde oppdaget psykose hos Breivik under observasjonen.

– Det at han takler dette på en sånn måte, at han holder ut 13 timer i politiavhør, det er ikke vanlig. Jeg har ikke sett noe tilsvarende og jeg har vært mye i fengselet. Med en observasjon på 21 dager må det tilhøre unntaket hvis psykose ikke blir oppdaget i en observasjon. Jeg tror ikke jeg har hørt om noen som har klart å skjule det så lenge, sa Tørrissen.

Les også: Disse jentene får Breivik til å rase

Breivik tok initiativ i samtalene

Aspaas sa at det vanlige i rettspsykiatrien er at de som observeres oppfører seg spakere. Men Breivik tok i stedet initiativ og føring i samtalene med dem.

Under aktor Inga Bejer Enghs utspørring tirsdag ble psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas spurt om hvilke tanker de gjør seg rundt at Breivik fryktet for å bli utsatt for waterboarding på Ila.

– Han tar jo helt feil når det gjelder metoder som er i bruk i Norge, samtidig har våre nære allierte måtte svare for en del drøye ting av fanger i ekstreme situasjoner. Han har satt seg inn i mye litteratur om torturmetoder, og beskrevet former for bestialske drap med film og halshogging. Han bruker det som et utsagn som sannsynligvis ligger i den retning, svarte psykiaterne.

– Det er noe i situasjonsfornemmelsen som ikke stemmer helt, svarte Aspaas da aktor Inga Bejer Engh spurte om hvilke tanker psykiaterne gjør seg om at Breivik har reagert på utsagn om at han bannet på Utøya.

– Det har vært to påstander om at jeg har bannet på Utøya. De sa jeg sa «Hvor faen er han?». Det har jeg ikke gjort, sa han i slutten av mai i en kommentar i retten.

Breivik var først og fremst uenig i hvordan hans oppførsel på Utøya ble kommentert, ikke at han står bak 69 drap der.

Aktor Inga Bejer Engh ville også vite hva de sakkyndige mente om Breiviks oppførsel på Utøya, da han poserte for politiet etter massedrapene.

– Det var mye i den situasjonen som var underlig. Det kan være en taktløs spøk. Vi har hørt et par av dem her i retten også, sa Aspaas.

– Man kan tolke mer inn i det, og for meg kan dette være et lite oppbluss av Breiviks grandiositet. Det ville vært typisk ham, sa Tørrissen.

Spiller for sympatisører

Politioverbetjent Ørjan Tombre, som foretok det første avhøret av Breivik i hovedhuset på Utøya, forklarte i forrige måned at Breivik begynte å posere for kameraet slik som en bodybuilder gjør.

– Det var vanskelig å forstå, sa Tombre om oppførselen til Breivik.

Da Engh ville vite hvordan Breivik kunne tro at uniformen hans ville bli tatt alvorlig, svarte psykiaterne at uniformer er vanlig i visse deler av det høyreekstreme miljøet.

– Han har jo hatt eiendommelig atferd i fengslingsmøtet i februar og en eiendommelig åpningshilsen i de første dagene av hovedforhandlingen. Forklaringen på dette har hele tiden vært at han spiller for et galleri av antatte sympatisører, svarte Aspaas.

På spørsmål om Breiviks nyord som de første sakkyndige ikke kjente til fra før, sa Aspaas at disse ordene ikke forekom som uvanlige.

– Vi spurte jo ham om en del ord som han forklarte. Mange av disse ordene fant vi igjen på nettet. Blant annet dette med «ridderjustitiarius». Dette forklarte han som en del av et rangsystem han hadde tenkt ut, sa Aspaas.

Vet ikke hvorfor Breivik ble massemorder

Aspaas og Tørrissen mener at Breivik lider av en dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, og har gjentatte ganger understreket at de ikke har det fulle svaret på hvordan Breivik kunne bli en massemorder.

Tørrissen pekte på at en mulig forklaring er at Breivik vil overgå alle tidligere terrorhandlinger.

LES OGSÅ: – Breivik ville overgå alle andre terrorister

Psykiaterne kom inn på at Breiviks ønske om suksess, rikdom og beundring, kombinert med hans høye selvbilde, kan ha ført til at personlighetsforstyrrelsen utviklet seg ytterligere i en destruktiv retning.

De viste til at en av psykologene som har hatt samtaler med Breivik i fengselet har påpekt Breiviks hat mot AUF, og det Utøya representerer av glede, samhold og engasjement.

LES OGSÅ: – Kan ha vært sjalu på AUF