I november fattet politikerne i Sandnes et prinsippvedtak om å utrede innføring av parlamentarisk styringsmodell.

Tirsdag forkastet et flertall av medlemmene i bystyret et forslag om å beholde dagens formannskapsmodell, mens et enstemmig bystyre vedtok å innføre parlamentarisme etter neste kommunevalg i 2015.

LES OGSÅ: Her samarbeider Frp med Arbeiderpartiet og SV

I Oslo dannet Høyre byråd sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti etter høstens valg. Byrådet ledes av Stein Berger Røsland (H). Fremskrittspartiet gikk ut av byråd etter åtte år, men har gjort en avtale med byrådspartiene om å støtte budsjettet for 2012.

I Bergen sitter Høyre i byråd sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. De tre partiene har hatt byrådsmakt siden 2007. Byrådet ledes av Monica Mæland (H).

I Tromsø dannet Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre historiens første byråd etter høstens valg. Byrådet ledes av Øyvind Hilmarsen (H).