Aktorene Inga Bejer Engh og Svein Holden stilte tirsdag en rekke spørsmål til det andre sakkyndigparet, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. I tiltalen har påtalemyndigheten tatt utgangspunkt i at tiltalte Anders Behring Breivik var utilregnelig under 22. juli-terroren. Tørrissen og Aspaas er av motsatt oppfatning.

Aktoratet stilte en rekke inngående og detaljerte spørsmål som de sakkyndige svarte på. Blant det som aktorene fokuserte på var Knights Templar, organisasjonen Breivik hevdet å ha vært med på stiftelsesmøtet til i 2002.

Les også: Halvbrødrene mente Breivik var islamofob og spillegal

Tror Breivik på sin egen løgn?

Aspaas og Tørrissen forklarte at de hadde tatt utgangspunkt i at Knights Templar enten ikke eksisterte i det hele tatt, eller var atskillig mindre enn det Breivik først forsøkte å gi inntrykk av.

Breiviks fortelling om den paneuropeiske organisasjonen med en rekke medlemmer var feil, og fantes organisasjonen ga de uttrykk for at den sto mer i stil med tiltaltes egen skildring «fire svette menn i en kjeller». At Breivik hadde overdrevet, la de ikke skjul på. Spørsmålet var om Breivik trodde på det selv.

– Det kan vi ikke vite, forklarte de sakkyndige.

Les også: – Breivik ville overgå alle andre terrorister

Lekmann Holden

Aktor Holden fikk de sakkyndige til å svare på om det var en forskjell på om det ikke fantes noen organisasjon eller ikke. Breivik har fortalt at han fikk med seg 50–60 sider med det som skulle være utgangspunktet for manifestet fra møtet.

– For en enkel lekmannspsykiater som meg selv, sitter du enten på møtet å få 50-60-sider i hånda, begynte Holden.

– Tror man på det og er overbevist om at noe som ikke har skjedd, har skjedd, har man en realitetsbrist, slo Aspaas fast.

De sakkyndige sa at dette var tatt med i deres vurdering av om Breivik var strafferettslig tilregnelig eller ikke da han planla og gjennomførte terroraksjonene mot regjeringskvartalet og Utøya.

Les også: – Breivik kan ha vært sjalu på AUF

Toner ned ting

Også Liberia-turen i 2002 der Breivik har sagt han møtte en serber som var med på å starte Knights Templar, var tema for utspørringen.

– Det ene alternativet er at det er noe han finner på, det andre er at han tror på det? spurte aktor Engh.

– Hadde han innbilt seg å ha vært i Liberia uten noen gang å ha vært der, måtte vi tenkt «oi», sa Tørrissen.

– Vi heller i retning av at enten har han funnet på en organisasjon selv, enten den gang da eller i etterkant. For oss fremstår ikke dette som noen psykotisk kvalitet, la han til.

– Dette han har sagt om Knights Templar er langt mer enn å ha møtt en serber i Liberia. Når han konfronteres, skrumper den inn. Noe som er typisk for en vrangforestillingen. En med grandios vrangforestilling vil ikke det, as Aspaas.

– I vår vurdering legger vi vekt på hans evne til å gi avkall på store deler av en idé, forklarte Aspaas.

Les også: Har ikke bestemt seg for om de tror Breivik er tilregnelig

Endret mening av Google

Ellers erkjente psykiaterne at Breivik nok hadde vært mer opptatt av internettspill enn det de først tok utgangspunkt i, uten at dette hadde noen betydning for deres vurdering.

De to spesialistene i psykiatri sa at Breivik lett la fra seg egne påstander. Han sa for eksempel at han kom til å dø innen to timer etter pågripelsen på grunn av medikamentene han hadde inntatt.

– Han sa at han kom å dø av tørst. Det ga seg etter et google-søk og en halvliter brus. Da er det ingen psykose, slo Aspaas fast.