Under dommer Wenche Elizabeth Arntzens utspørring tirsdag svarte psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas på hvorfor de trodde Breivik gjorde det han gjorde, og at han valgte å gå fra det politiske grunnsynet og over i handling.

Aspaas siterte fra innlegget «Preparing for Ragnarok» som Breiviks favorittblogger Fjordman hadde på nettstedet Gates of Vienna i mai 2011 om den islamske trusselen, der bloggeren fra Ålesund hevder at samfunnet er i ferd med å kollapse med bakgrunn i den politikken som føres.

– Vi har hørt de politiske fagvitnene beskrive dette, dette er holdninger som eksisterer og det ligger nært opptil Breiviks grunnsyn. Vi mener dette ikke springer ut fra grandiose vrangforestillinger eller en påstått borgerkrig, sa Tørrissen.

– Kan det ha vært en vekselvirkning, der hans personlighetsforstyrrelse og vrangforestillinger kan ha virket gjensidig forsterkende på hverandre, spurte Arntzen.

DIREKTE: Følg rettssaken i vårt livesenter

Aspaas understreket at de som sakkyndige er forsiktige med å lage for sterke hypoteser, fordi det faller utenfor deres mandat.

– Hadde lite å miste

Kollega Tørrissen trakk frem notatene til psykologspesialist Eirik Johannesen, som har snakket med Breivik i totalt 26 timer i fengselet, og sa at journalnotatene til Johannesen ga en god analyse av vekselvirkningen.

Det var etter en samtale med Breivik i Ila fengsel 30. desember at psykologspesialisten vurderte at de sosiale og økonomiske nederlagene Breivik har lidd i sin streben etter å bli berømt og beundret, kan ha medført at han kom til et punkt i livet hvor han hadde lite å miste.

– Med et slikt utgangspunkt vil mer ekstreme politiske og voldsforherligende miljøer kunne ytterligere gjøre pasienten mer dedikert og målrettet og bidra til at den alvorlige personlighetsforstyrrelsen utvikler seg ytterligere i en destruktiv retning, siterte Tørrissen fra journalnotatene.

Breivik ser ut til å ha ønsket suksess, rikdom og beundring, men uten å ha lykkes. Hans eget høye selvbilde overgår langt det inntrykket venner og kjente har av ham, lyder det i vurderingene fra psykologspesialisten.

Sjalusi bak AUF-hatet?

Da han vitnet for retten i forrige uke, fortalte psykolog Johannesen at det var vanskelig å møte Breivik i starten, på bakgrunn av de grusomme handlingene han hadde begått.

BREIVIKS PSYKOLOG: – Det var som å treffe Hannibal

I journalnotatene kommer også psykologspesialisten inn på Breiviks hat mot AUF.

– Det kan også spekuleres i hvorvidt en kompleks sjalusiproblematikk også har betydning for pasientens hat mot AUF, da mye av det Utøya representerer av glede, samhold og engasjement, er faktorer som kunne virket beskyttende mot den destruktive personlighetsutviklingen pasienten ser ut til å ha gjennomgått, leste Tørrissen opp fra journalnotatene.

Tørrissen sa under aktor Inga Bejer Enghs utspørring at de vurderer Breivik som en person som vil bli oppfattet som grandios, og mener det foreligger trekk av personlighetsforstyrrelser fra flere år tilbake.

– Går vi tilbake i tid til avhørene med hans ansatte, så snakker de om at han hadde et stort selvbilde. Han sluttet jo også skolen fordi han mente han ikke trengte skolen. Han klarte å drive en virksomhet, men lovstridig. Det er her det dyssosiale kommer inn. Hans oppfatning av seg selv på skolen går jo på at han var best. Men var han egentlig det? Det er måten han fremstiller det på. Så det har vært trekk av personlighetsforstyrrelse i barneårene. Vi mener at hans narsissisme har økt på i årenes løp, sa Tørrissen.

Begge psykiaterne understreket at det ikke har vært utslagsgivende for deres vurdering av den terrortiltalte om hvorvidt riddernettverket Knights Templar eksisterer.