På en pressekonferanse tirsdag opplyste statsministeren at regjeringen nå innfører en ordning med jevnlige møter på regjeringsnivå som systematisk vies beredskapsspørsmål.

– Det er selvfølgelig et svar på mye av det vi lærte 22. juli, men også for å møte mer storm og uvær, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Hensikten med beredskapsmøtene er at regjeringen med økt regelmessighet skal oppdateres om forhold som pandemier, ekstremvær og terror, samt drøfte samfunnssikkerhet, beredskap og tiltak, sier statsministeren.

– Regjeringen vil i tillegg vurdere grundig anbefalingen fra 22. juli kommisjonen med sikte på eventuelle ytterligere tilpasninger av regjeringens arbeid med beredskap, sier Stoltenberg..

I tillegg til angrepene 22. juli har Norge de siste årene opplved pandemi, vulkanaske fra Island, ekstremvær, flom og svikt i telenettet. Regjeringen mener det understreker behovet for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vårt mål er at folk i Norge skal oppleve trygghet for liv, helse og viktige verdier, sier Jens Stoltenberg.