Da dag 40 av rettssaken etter terrorangrepene 22. juli startet tirsdag, var det rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, som ledet an utspørringen av psykiaterne Aspaas og Tørrissen.

Følg rettssaken direkte her!

De to rettsoppnevnte sakkyndiges oppgave er å rådgi retten i forhold til om tiltalte er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Går i sirkel

Dommeren hadde mange spørsmål, til dels inngående med hvordan tester hadde vært med i forbindelse med diagnostiseringen av Breivik, og hvilke symptomer de hadde funnet eller ikke funnet.

– Har handlingenes betydning for diagnostiseringen? spurte Arntzen.

– Vi er forsiktige med å si at en handling som er så avvikende, må tyde på sinnssykdom. Da nærmer vi oss et sirkelresonnement, advarte Aspaas.

– En terrorhandling i seg selv er ikke noe psykotisk symptom, men den utfordrer oss til å lete etter symptomer, sa Aspaas til retten.

Les også: Har ikke bestemt seg for om de tror Breivik er tilregnelig

Var god i spill


I rapporten fra det andre sakkyndigparet, Husby og Sørheim, er Breiviks tidsbruk på å spille blant annet World of Warcraft tolket som i negativ retning, som et tegn på at han ikke er tilregnelig.

Dette er ikke Aspaas og Tørrissen enige i.

– Det kan være vanskelig å se på det som et markant funksjonsfall, når man ser på innholdet i det han gjør, sa Tørrissen og viste til blant annet forklaringene for retten fra en av de som spilte med Breivik på nettet og til politiets redegjørelse rundt spillingen.

Breivik skal blant annet ha vært teamleder for en gruppe spillere.

– Han er nok ikke alene å gjøre det på denne måten. Dette er nok et mye større problem, sa Tørrissen og viste til at mange voksne bruker mye tid til å spille dataspill.

Les også: Tørrissen i tvil om tilregnelighet under rettssaken

– Det som er sært er begrepet «martyrdomsgave». Kom dette før 2006 eller etter han har skrevet manifestet? spør Tørrissen uten å ha noe klart svar på dette.

Etter at dommer Arntzen er ferdig med den innledende utspørringen, får de ulike partene, de andre sakkyndige og dommerne mulighet til å stille Aspaas og Husby spørsmål.