Psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas fikk PCer og telefoner av politiet for å unngå avlytting, fikk retten vite da de psykiatrisk sakkyndige startet sin forklaring mandag.

Da Tørrissen fortalte at de mottok sakens dokumenter elektronisk, kom han inn på sikkerhetstiltaket politiet innførte etter at Den rettsmedisinske kommisjon mente seg avlyttet.

Anders Behring Breivik og forsvarer Geir Lippestad lytter til rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas som forklarer seg i rettssal 250 mandag i tiende, og dermed siste uke i rettssaken der Anders Behring Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)

DIREKTE: Følg saken i vårt livesenter

– Vi har ikke trengt å notere eller skrive av selv. Vi har fått utlevert egen PC, med kryptert e-post, i og med at det har vært noe spekulering i dette med observasjon. Vi hadde også telefoner som ingen visste at vi hadde, slik at vi kunne kommunisere med hverandre. Det var politiet som ga oss disse, sa Tørrissen.

I forrige uke fortalte lederen for Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad, at politiet etterforsker hvordan NRK smuglyttet til et av møtene med Den rettsmedisinske kommisjon.

Usikker kryptering

Når du tar en mobiltelefonsamtale, er den allerede i utgangspunktet kryptert. Men krypteringen A5/1 som benyttes av GSM-telefoner har blitt knekt. Med kunnskap og tilgang på teknologi, er det mulig å tvinge også mobiltelefoner som benytter 3G eller sterkere kryptering, til å bruke GSM og krypteringen A5/1. Også nyere krypteringsmetoder er utsatt for avlytting, men det krever langt større ressurser fra de som står bak.

Selv om man er nødt til å være i nærheten av den ene samtaleparten for at dette skal lykkes, tok man ikke sjansen på dette i 22. juli-saken, der blant annet utenlandske journalister hadde vist at de var villige til å gå svært langt.

Sporet lekkasjer

E-postkrypteringen er bare et av flere tiltak fra politiets side for å hindre at opplysninger fra etterforskningen kom ut.

På kjøkkenet til forsvarer Geir Lippestad befant plutselig utenlandske journalister seg kort tid etter han var oppnevnt som forsvarer. Han fikk et eget sikkert kontor på Politihuset på Grønland, for å sikre at opplysninger ikke kom på avveie.

Og da bistandsadvokatene fikk overlevert dokumenter elektronisk, skal politiet ha merket disse digitalt slik at politiet kunne identifisere hvor en eventuell lekkasje kom fra.

Strategiske svar

Etter at de kort orienterte om formalia, redegjorde Aspaas og Tørrissen for hvordan Breivik oppførte seg i avhørene på Utøya 22. juli og under rekonstruksjonen i august.

Deretter leste de opp fra vitneavhør med venner og familie, der det blant annet kom frem at Breivik forandret seg i tiden etter at han begynte å spille dataspill.

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas sa at de ikke så noen tegn til sykdom ved at Anders Behring Breivik flyttet hjem til sin mor.

DIREKTE: Følg saken i vårt livesenter

Tørrissen og Aspaas leverte 10. april sin sakkyndigrapport, der de konkluderte med at terrortiltalte Breivik er tilregnelig.

Psykiaterne fikk gjennomført en omfattende psykologisk test som avslørte at terroristen systematisk prøvde å skjule sine negative egenskaper.

Da Den rettsmedisiniske kommisjon stilte spørsmål om Breivik kan ha besvart dem strategisk, sendte Tørrissen og Aspaas en tilleggserklæring til Oslo tingrett, der de ga et innblikk i sine egne vurderinger etter å ha observert Breivik i retten.

«Den pågående hovedforhandlingen har så langt gitt mistanke om at paranoide personlighetstrekk, herunder tendens til å føle seg motarbeidet når han konfronteres med folk som er uenige med ham, kan være mer uttalte enn det som er kommet fram tidligere», skrev de to sakkyndige i brevet.