Ved å betala seg ut av problema, inngår dermed Facebook forlik i ei rettssak, melder Reuters.

Saka går på brukaranes rettar til å sjølv kontrollera bruken av deira «likes», namn og bilete. Eller for å seia det ein smule meir tungvint, informasjon som brukarane gjer frå seg om kva personar, produkt eller haldningar dei likar.

LES OGSÅ: Hva har Norge og store deler av Afrika til felles?

Informasjon som Facebook brukar kommersielt.

IKKJE BRA: Om du trykkar «likar» på noko på Facebook, er det stor sjanse for at det dukkar opp på vennene dine sin vegg. No har Facebook gått med på å betala 60 millionar kroner til veldedige stiftelsar for å få lov til å halda fram med det. (Foto: Scanpix)

Det var fem Facebook-brukarar frå delstaten som gjekk til søksmålet på bakgrunn av at dei ikkje sjølve fekk betalt for at Facebook delte deira preferansar, samt at dei ikkje kunne velja å seia nei til bruken av dette.

Ei sponsa historie er det som dukkar opp på veggen din, der din ven har anbefalt eit produkt eller liknande ved å trykka «likar» på det.

LES OGSÅ: Meglerhus: – Vent med å kjøpa aksjer i Facebook

Fleire milliardar kroner stod på spel i denne saka. Og Facebook innrømte sjølv i rettspapira at ein reklame der dine Facebook-vener trykkar «likar» på, er verdt to og tre gonger så mykje som ein vanleg Facebook-annonse.

No har altså dommaren i saka avgjort at dette er private opplysningar.

«Alle» er på Facebook: 2,5 millionar nordmenn og snart ein milliard menneske verda over er på Facebook. Difor betyr det mykje for selskapet at dei kom fram til ei ordning med saksøkarane frå delstaten med over 55 millionar innbyggarar. (Foto: Scanpix)

– California har lenge anerkjent ein persons rett til å beskytta namnet sitt og deira interesser med tanke på å verta brukt av andre til deira vinning, seier Lucy Koh, dommar i saka.

LES OGSÅ: Så mye er du verdt for Facebook

Forliket kom i stand for over ein månad sidan, men har ikkje vore kjent før no.