Fredag ettermiddag stilte forsvarer Geir Lippestad sine spørsmål til psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, om deres vurdering av kjernen i Breiviks vrangforestllinger, eller umulige forestillinger.

– Hvilke terrornettverk er det som har et reelt mandat til å avgjøre om man skal sprenge seg på et torg? Hva skiller det ham fra en hvilken som helst terrorist som dreper fordi de mener de har en sak som helliger alle midler, spurte Lippestad de sakkyndige.

– Der tror jeg vi må svare at terrorisme ikke er vårt felt. Vi kan bare snakke om de medisinske kriteriene han oppfyller, svarte Synne Sørheim.

Skal redde oss

VIL IKKE KOMMENTERE: Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim (bildet) utarbeidet sakkyndigrapporten som slo fast at Anders Behring Breivik var psykotisk i gjerningsøyeblikket. I dag landet Oslo tingrett på motsatt konklusjon. (Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix)
Sørheim fremholder at Breivik mener han skal berge oss alle fra undergang i en kamp mellom det gode og det onde, og at dette er en vrangforestilling som nærmest er snekret sammen på gutterommet.

– Han har sagt at han skal berge oss. Han har et kall og kan bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Det er forankring i en overordnet ikke-eksisterende organisasjon, forklarte psykiaterteamet torsdag.

På gutterommet

Dommer Arntzen ønsket å vite om denne handlingen representerer en bisarr vrangforestilling, fordi denne saken er så umoralsk, og la til at ved dødstraff og i kriger er det jo noen som bestemmer at noen skal leve eller dø. 

– Det er jo mange som har ansvar for dette, for eksempel i betydningen dødsstraff, og det er jo situasjoner under krig hvor enkeltpersoner gjør det. Jeg skjønner at det er et kall, men hva gjør det til en umulig forestilling, spurte Arntzen.

– Det er helt umulig å få øye på her hvordan han skal få et mandat til å drepe inne på gutterommet, sa psykiater Synne Sørheim til dommeren. 

– Selvfølgelig, fordi du har et spekter fra rettmessige drap til det fullstendig urettmessige, det være seg både enkeltdrap og terrorhandlinger. Men terror kan jo være ideologisk begrunnet. Og er ikke det et slags selvopplevd kall, hvor absurd det enn måtte være, fortsatte Arntzen.

– Dommeren må naturligvis ta alle disse forholdene med i betraktning. Men vårt utgangspunkt er kort og godt at han satt alene og brukte flere år på hvem som måtte dø for at hans folk skulle overleve, svarte Sørheim.

SØRHEIM OG HUSBY: – Breivik er farlig og potent med flere drapsplaner

Tror ikke på riddernettverk

Da Lippestad startet sin utspørring av de sakkyndige, lurte han på om Husby og Sørheim vurderte Breiviks angivelige riddernettverk Knights Templar som utelukkende en bisarr vrangforestilling og noe som ikke eksisterte.

– Den etterforskningen som politiet har gjort, er nok for oss, svarte Husby og viste til at også politiet ikke tror at Knights Templar eksisterer.

Politietterforskerne har ikke funnet holdepunkter for at Breivik fikk hjelp, eller at han ble påvirket i en slik grad at det regnes som straffbar, psykisk medvirkning.

Retten til å kunne ta liv en vrangforestilling?

Sørheim sa at hun ikke ser spørsmålet om Breivik traff noen i London som det avgjørende.

– Vrangforestillingen er at han skal kunne bestemme hvem som skal leve og dø, sa Sørheim.

Psykiaterne mener at selv om Breivik skulle ha møtt fire personer i England, og de skulle ha bedt ham om å drepe andre, er likevel hans syn på seg selv så absurd at det må være en vrangforestilling.

– Forestillingen vi ser om at han kan bestemme over liv og død, er psykotisk. Innholdet i vrangforestillingen er det at han skal være utvalgt. I hans vrangforestillingsverden har han plassert dette inn i det høyreradikale. Dette er jo bare en ikledning av vrangforestillingen, sa Husby.

– I den rollen han etterhvert gir seg selv de årene etterpå, beskriver han også selv at det er en aktivitet og en tankeverden han bygger opp selv. Han refererer riktignok til de 56 sidene han fikk i London, og på et eller annet tidspunkt føler han seg utvalgt til å drepe. Og den kvaliteten det får etter hvert, er psykotisk, sa Husby.

Piggsvin og muslimer

Lippestad ville ikke uten videre akseptere de sakkyndiges konklusjon om at Breivik tror han er en leder som kan bestemme hvem som skal leve eller dø, og påpekte at selv om Breivik har fortalt at han oppfatter seg selv som mulig leder, dommer og regent, har han også kalt seg for en fotsoldat som bare har hatt kontakt med fire andre personer i et lite nettverk.

– Ville det ikke vært annerledes om det var en hær av piggsvin som skulle invadere Norge enn om det var muslimer? spurte Lippestad de to psykiaterne.

Husby og Sørheim holdt fast på at det viktige for diagnosen er Breiviks rolle i dette, og hvordan han oppfatter seg selv, ikke hvem som er fienden.

Lippestad kom i sine spørsmål inn på Breiviks ideologi og politiske motivasjon, og viste til at Breivik tidlig begynte å interessere seg for politikk.

– Han har jevnlig kommet med politiske innlegg på internett. Dere nevnte at psykosen muligens kom fra 2006-2007. Hva er det som endrer seg? Han har vært mot innvandring siden han var ungdom, sa Lippestad.

– Ytterliggående ideer beskytter ikke mot sykdom, svarte Synne Sørheim.

– Ikke alle som dreper er psyke

Rettpsykolog Pål Grøndahl sier til TV 2 Nyhetskanalen at vi nå er midt i kjernen av hva saken handler om.

Han berømmer måten Geir Lippestad går løs på rapporten og konfronterer Sørheim og Husby på en rolig, elegant måte. Slik Lippestad argumenterer, vil han få frem at dersom Breivik skal kjennes utilregnelig, må ikke da alle politisk motiverte terrorister som tar liv bedømmes på samme måte. 

TV 2s ekspert Kjetil Stormark sier at det virker nesten slik at alle som dreper mennesker overlagt må være psykisk syke.

– Jeg tror de sakkyndige gjør en alvorlig feil ved å ikke justere deres oppfatning av tiltalte i alle fall på enkelte punkter.

– Uavhengig av hva vi har sett i de siste ukene, kan det hende at retten føler de må se helt bort fra Sørheim og Husbys erklæring. Kjernen i å forstå Breivik utifra om han er tilregnelig eller ikke kan ligge i hans barndom og ungdomsår, og nå har vi fått referatforbud i disse anliggendene. Slik det kan se ut nå blåser vinden i retning av en konklusjon som sier han er tilregnelig, mener Stormark. 

(TV 2/NTB)