Det er oppdaget en knokkel, ei tann og deler av en hodeskalle i den vesle marmorsarkofagen, og DNA-analyser viser ifølge forskerne at disse stammer fra et menneske som levde i Midtøsten i det første århundret før vår tidsregning.

Mer enn dette vet man i prinsippet ikke. Men forskerne som har undersøkt levningene, mener det kan være snakk om levninger fra døperen Johannes.

Levningene, påpeker de, er nemlig funnet under et kirkegulv på ei øy i Bulgaria som heter Sveti Ivan. Navnet betyr nettopp døperen Johannes.

Johannes var, ifølge Bibelen, mannen som døpte Jesus i Jordan-elven. Han ble senere halshogget av kong Herodes Antipas, fordi Johannes hadde fordømt Herodes' ekteskap til hans halvbrors tidligere kone Herodias.

(NTB / TV 2)