Rentene på spanske statsobligasjoner slo alle rekorder da de nådde 7,01 prosent torsdag, dagen etter at landets kredittverdighet ble nedjustert. Det er godt over den tidligere rekorden på 6,678 prosent fra tirsdag, da planene om en redningsaksjon for spanske banker ikke roet markedet.

– Det er en veldig dramatisk situasjon for Spania nå, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

– Hvis dette varer ved, går det i retning av at landet må søke hjelp fra de andre EU-landene for å få finansieringen de trenger, sier han til nettstedet E24.

Også Italia i trøbbel

Samtidig skjøt også rentene som Italia må ut med, i været. Italia solgte obligasjoner med tre års løpetid for 3 milliarder euro til en rente på 5,3 prosent, betydelig høyere enn de 3,9 prosent som måtte betales i mai. For lån med lengre løpetid spratt renten godt over 6 prosent.

– De positive sidene av Italias kredittsituasjon betyr veldig lite i en tid hvor vi ser en smitteeffekt, sier Nicholas Spiro fra Spiro Sovereign Strategy til Wall Street Journal.

Han viser blant annet til at Italia har lavere privat gjeld enn Spania, men at situasjonen i Spania og andre land likevel svekker landets kredittverdighet.

En rente på over 6 prosent regnes for umulig å betale for et kriserammet land i det lange løp. Det var nettopp det høye rentenivået som bidro til at den spanske regjeringen måtte be EU om inntil 100 milliarder euro i støtte til bankene.

Økt uro

Rentenivået på statsobligasjoner reflekterer hvor høy rente markedet føler det må ha for å ta sjansen på å gi et land lån, lån som gjeldsrammede land trenger for refinansiering av sin gjeld.

EUs kriselån til bankene skulle overbevise markedet om at Spania ikke vil trenge en full redningsaksjon, men førte tvert imot til økt uro og til at kredittvurderingsselskapet Moody's nedjusterte Spanias kredittverdighet kraftig.

Den enorme størrelsen på kriselånet alene skapte frykt for at gjelda blir for stor, og at Spania ikke slipper unna en større redningsaksjon.

Fjerde i rekka

En rundspørring som Reuters har foretatt blant en rekke økonomer, viser at 35 av de 59 som ble spurt, tror at Spania i løpet av kort tid blir det fjerde landet som trenger en redningsaksjon for å klare sine finanser.

Ved en lignende rundspørring i april var det bare hver fjerde økonom som var så pessimistisk.

Moody's fastslår at kriselånet fører til en dramatisk økning av Spanias gjeld og gjør gjeldsbyrden enda tyngre å bære. Behovet for å hente inn lånet fra EUs krisefond viser hvor begrenset Spanias tilgang til det internasjonale finansmarkedet er. I siste instans blir det umulig for et kriserammet land å få lån.

Store skrekk

Det har lenge vært den store skrekken i den pågående europeiske gjelds- og finanskrisen at uroen som har rammet Hellas, Portugal og Irland, skulle spre seg til Spania, som er en mye større økonomi, og dermed kanskje videre til Italia.

Ekspertene mener at EU ikke har midler til å klare å redde Spania og Italia, og at eurosonen dermed ville stå i fare for å bryte sammen.

Statsminister Mario Monti har klart, så lenge det varer, å gjenvinne markedets tillit til Italia etter at han overtok etter Silvio Berlusconi mot slutten av fjoråret og iverksatte drastiske reformer. (©NTB)