SMILTE OG LO: Anders Behring Breivik smilte og lo flere ganger da de sakkyndige leste opp fra samtalene de har hatt. (Foto: Grøtt, Vegard/NTB scanpix)
SMILTE OG LO: Anders Behring Breivik smilte og lo flere ganger da de sakkyndige leste opp fra samtalene de har hatt. (Foto: Grøtt, Vegard/NTB scanpix)

«Krokodiller» og «Heksehyl» inngikk i Breiviks militærstrategi

Slik forklarer psykiaterne Husby og Sørheim at Breivik har vrangforestillinger.

Torsdag redegjorde psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby for det de mener er vrangforestillinger hos Anders Behring Breivik.

Psykiaterteamet mener Breiviks egenoppnevnte rolle 22. juli og hans fremtidige betydning for Europa og verden peker mot diagnosen paranoid schizofreni, og fremholdt en rekke eksempler fra i alt 13 samtaler som underbygger at Breivik har vrangforestillinger.

I morens samtale med psykiaterne kom det frem at sønnen forandret seg fra 2010.

– Han ble sint om han ble forstyrret. Jeg følte meg innestengt sammen med ham, og han ble mer og mer intens, har moren forklart.

LES OGSÅ: Sammenlignet Breivik med Jesus

Godteri som strategi

Breivik tilla egen bruk av alminnelige stimuli som iPod, røyke, drikke kaffe og spise godterier betydning som militærstrategier i encellestruktur i revolusjonær vitenskap.

Det å se en favorittserie på TV var ifølge Breivik bra for kampmoralen, forklarte Sørheim i retten.

DIREKTE: Følg saken i vårt livesenter!

Godteriet «Heksehyl» og «Krokodiller» skulle ifølge Breivik være spesielt bra.

Disse «strategiene» ble ifølge psykiaternes vurdering fortolket som betydningsfulle for storpolitiske forhold, og følgelig vurdert som grandiose vrangforestillinger hos Breivik.

«Som Richard Løvehjerte»

Også Breiviks egen beskrivelse av seg selv gjennom ungdomstiden som en lederskikkelse blir sett på som en grandios vrangforestilling.

– Han mener han ofret seg for folket sitt, og at det ikke er noe edlere enn å ofre seg for sitt folk, sa Sørheim og la til at Breiviks tanker om å bli henrettet må vurderes som altomfattende paranoide vrangforestillinger.

I en av samtalene sammenlignet Breivik sin situasjon med tsar Nicolas den første, som forsøkte å befri Europa fra islam, før han også sammenlignet sin situasjon med Richard Løvehjerte, forklarte Sørheim i retten.

Nasjonalistisk verktøy

Sørheim siterte fra erklæringen, der det heter at Breivik mente hans handlinger 22. juli ga 300.000 militante nasjonalister et verktøy til maktovertakelse i England og Norge.

I en av samtalene skal Breivik ha sagt at han med sikkerhet visste at de 300.000 hadde fått verktøyet de trengte.

– Kompendiet er veldig bra skrevet, men det er bare ment som en kladd. En gave til dere. Fra oss til dere, siterte Sørheim fra samtalen.

Da psykiaterne ba Breivik utdype hva denne gaven besto i, kom han inn på det angivelige riddernettverket, som ifølge ham var en krigsforbryterdomstol som skulle dømme og henrette kategori A- og B-forrædere.

– Jeg er elitistisk, blant den intellektuelle eliten på høyresiden. Ydmykhet og beskjedenhet er også viktige dyder. Jeg kjenner ikke til en mer perfekt ridder, siterte Sørheim fra erklæringen og la til at Breivik også omtalte seg selv som «kanskje den mest perfekte ridder etter den andre verdenskrig».

0,5 prosent sjanse til å bli konge

Da Sørheim og Husby under en av samtalene ba Breivik om å vurdere sin egen posisjon, svarte Breivik at han hadde nominert seg selv som en leder for et «konservativt vokterråd».

Breivik mente at han ville bli sluppet ut av fengsel dersom det kom til et statskupp i Norge, og at han ville ha to prosent sjanse for å ta del i Vokterrådet, og 0,5 prosent sjanse for å bli en ny regent i Norge, sa Sørheim.

– Den nye regenten kan bli en fra Vokterrådet, eller den som har størst DNA-tilknytning til Harald Hårfagre eller Harald Hardråde. Det må tas DNA-prøver for genetisk analyse av alle på høyresiden, skal Breivik ha sagt ifølge psykiaterne.

Ville ta nytt navn

På spørsmål fra psykiaterne som hvordan han ville utføre sitt verv som ny regent, svarte Breivik:

– Jeg vil ta navnet Sigurd korsfareren den andre etter Sigurd Magnusson Jorsalfar, fordi han er mitt ideal.

– Han mener han gjennom hevd er leder i Knights Templar. Han mener han har ansvar for å bestemme hvem som skal leve eller dø i Norge. Det vurderes som grandiose vrangforestillinger, sa Sørheim.

På spørsmål om han opplevde seg forfulgt, svarte Breivik til psykiaterne at han mente det norske folk ble forfulgt og drept.

– Nordmenn må flytte fra Grorud, til Oslo vest og videre til Bærum. Vi ender opp i et hjørne, kanskje i Vestfold eller i Nord-Norge.

Breivik forklarte psykiaterne at han ville danne et Norge som på femtitallet, og at det var sannsynlig at det blir ny regent innen 2020.

– De moralske dydene skal reetableres. Det skal dannes liberale soner i tre byer med marihuana og prostitusjon, sa Sørheim om hvordan Breivik så for seg den nye samfunnsordningen.