Store deler av Finnmarksvidda er overbeitet fordi antallet rein er for høyt. Fra 2002 til 2010 har antallet rein økt med 40 prosent.

– Det er avgjørende at reintallet tilpasses beiteressursene, slår Riksrevisjonen fast i en rapport som torsdag ble oversendt Stortinget.

Den økonomiske situasjonen for reineierne i Finnmark er forverret de siste årene. Lave slaktevekter, reduserte slaktepriser, økte kostnader og flere utøvere i næringen er tegn på at den økonomiske utviklingen ikke er bærekraftig, påpekes det i rapporten.

LES OGSÅ:Ny reindriftsavtale skal bidra til økt slakting

– Målet ikke nådd

Riksrevisjonen slår fast at målet om bærekraftig reindrift ikke er nådd og mener dette bunner i vesentlige svakheter ved Landbruks- og matdepartementets styring, selv om styringen er forbedret.

– Landbruksdepartement er ansvarlig departementet for saksområdet, men har ikke bidratt til reduksjon av antall rein til et økologisk bærekraftig nivå, slik Stortinget har forutsatt, ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han sier at departementet også må sørge for at virkemidlene som finnes i reindriftsloven og reindriftsavtalen blir tatt i bruk for å få ned reintallet.

LES OGSÅ: Australia verner havområder på størrelse med India

Anbefaler tiltak

Riksrevisjonen peker på flere tiltak som departementet bør iverksette for å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget. En av anbefalingene er at departementet må påse at næringen utarbeider og gjennomfører planer for å få ned antallet rein.

Riksrevisjonen sier den forventer at departementet vedtar en tidsplan for utarbeidelse og gjennomføring av slike reduksjonsplaner.

– Dette forsterker kravene om at man må gå grundigere og mer detaljert til verks. Reindriften må kontrolleres og drives som alt annet næringsliv.

LES OGSÅ: Høyre vil øke prisen på barnehageplass

Høyre glad for kritikken

– Dette er kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. Høyre har kritisert Landbruksdepartementet for manglende styring lenge. Jeg håper kritikken fra Riksrevisjonen kan gi landbruksministeren energi til å ta tak i denne saken, sier Frank Bakke-Jensen som sitter på Stortinget for Høyre og Finnmark.

Han mener det største problemet er at målene til hva som er bærekraftig ikke er for diffuse.

– Reindriften skal være økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig. Men hvis ikke departementet ikke har definert hva som ligger i kulturell og økonomisk bærekraft, så kan de heller ikke styre mot de målene, sier Bakke-Jensen til tv2.no.

LES OGSÅ: Høyre og Frp vil kutte landbruksbyråkrati

(TV 2/ NTB)