De nye verneområdene til havs vil dekke i alt 3,1 millioner kvadratkilometer. Det tilsvarer mer enn en tredel av de australske farvannene. Antall verneområder skal økes fra 27 i dag til i alt 60, ifølge de nye planene.

Australia har arbeidet med planene i flere år, men lanserer dem nå i forbindelse med det internasjonale toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro neste uke.

– Det er på tide at verden runder et hjørne i vernet av havene våre, og Australia vil nå lede an, sier Australias miljøvernminister Tony Burke.

VERNES: Australia verner store havområder. (Foto: HANDOUT/Reuters)

LES OGSÅ: Katastrofe-selskapet vil bore på ny i Mexicogolfen

Vil sikre artsmangfoldet

Selve «kronjuvelen» i planene er vern av havområdene i Korallhavet rundt Great Barrier Reef, fastslår miljøvernministeren. Dette vil ifølge ham bli det største verneområdet til havs i hele verden.

Leting etter olje og gass vil bli forbudt i samtlige vernesoner.

Formålet med de nye planene er blant annet å styrke vernet av truede arter som blåhval, suppeskilpadde, sandtigerhai og sjøku.

– Dette nye nettverket av verneområder vil bidra til å sikre artsmangfoldet til havs, sier Burke.

Miljøvernorganisasjonen Australian Conservation Foundation berømmer planene som «historiske». Men enkelte sårbare områder er fortsatt truet av leteboring, ifølge organisasjonen.

– Selv om leting etter olje og gass nå blir forbudt i Korallhavet, er andre havområder fortsatt sårbare for slike trusler, sier leder Don Henry.

Andre miljøvernorganisasjoner beskylder regjeringen for å ha bøyd seg for oljeinteressene og latt være å verne viktige habitater for hval og delfin.

LES OGSÅ: Nytt klimaforlik på Stortinget

Fiskeriet rammes

Verneplanene vil også få følger for fiskerinæringen, noe som har vakt sterk misnøye.

TIL RIO MED VERNEPLAN: Australias miljøvernminister Toney Burke reiser til Rio med en plan for havvern. (Foto: GREG WOOD/Afp)

– Dette er svært ødeleggende, og de som vil lide mest, er kystsamfunnene, sier Dean Logan, leder i fiskeriorganisasjonen Australian Marine Alliance.

Opposisjonsleder Tony Abbott fra De konservative går hardt ut mot planen.

– Den truer rettighetene til fiskere og turistoperatører, sier han.

Ifølge Burke skal det nå innledes forhandlinger med fiskerinæringen, som trolig vil få store summer i kompensasjon. Forhandlingene vil pågå i to måneder. (©NTB)