Lederen for Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad, vitnet tirsdag om arbeidet med godkjenningen av de to sakkyndige rapportene.

Rygnestad forteller at han ikke forsto hvorfor det kom fram i media at de var uenige på møtet om rapport nummer én.

– Etter hvert ble det klart for meg at noen har overhørt det, enten har vært til stede eller på annen måte. Vi fant ut at vi måtte være avlyttet eller overhørt.

Ba om samtalelogg

Han sier at en av mulighetene som ble diskutert var at en ved en feil hadde ringt noen som hadde holdt linja. De ønsket å samtaleloggen fra alle de forskjellige telefonene.

– Det var ikke lett og flere operatører nektet. Vi måtte gå til politianmeldelse, for ulovlig avlytting, og vi ba om å få ut trafikkdata. Det gjorde jeg i mars.

Da viste det seg at det var Rygnestads mobiltelefon som hadde vært i aktivitet, uten at han selv var klar over det eller hadde snakket med noen, ifølge ham selv. Trafikkdata viste at samtalen hadde vært aktiv i 53 minutter under møtet. Nummeret som ringte tilhørte NRKs sentralbord.

«Djevelens advokat»

Han fikk spørsmål fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen om dette.

– Måtte du ikke besvare for å få til en åpen linje?

– Det vet jeg ikke noe om.

Han sier at det pågår politietterforskning av saken.

Han benekter at det var en uenighet, slik som det ble referert til i media, men hevder at det var en som spilte «djevelens advokat», og stilte kritiske spørsmål.

Han sier at det var ingen bemerkninger.