Mens kvinners fødealder har vært gjenstand for mye oppmerksomhet, har mannens alder vært lite i fokus. Flere studier har tidligere vist at barn av eldre foreldre har økt risiko for helseproblemer og sykdommer. Nå viser imidlertid ny forskning at det ikke nødvendigvis stemmer, skriver Fox news.

LES OGSÅ: Har menn biologisk klokke?

Bedre cellebeskyttelse

Fedre som venter lenger med å få barn overfører nemlig bedre gener til avkommet, skal vi tro resultatene til forskerne fra Northwestern University i Illinois, USA.

Svaret ligger i mannens DNA og et enzym som heter telomer, som beskytter cellene. Å ha lange telomerer er ofte assosiert med saktere aldringsprosess og god helse, mens korte vanligvis henger sammen med dårlig helse.

Ved fødselen er mennesker forsynt med lange telomerrekker, men for hver celledeling blir sekvensen litt kortere, til cellen i voksen alder slutter å dele seg og dør.

Studien viser imidlertid at spermproduksjon er et unntak.

– Vi ser at spermien hos eldre menn har lenger telomerer, sier Dan Eisenberg, doktorand i antropologi og hovedforfatter bak studien.

LES OGSÅ: Fedre har mindre sjanse for å dø av hjerteproblemer

Fra generasjon til generasjon

Disse lengre telomerene går i arv, og på den måten får barn av eldre fedre også bedre cellebeskyttelse, som igjen kan føre til et lengre liv.

Dette har vist seg gjeldende over flere generasjoner.

BESKYTTER: De hvite prikkene på bildet er telomerer som sitter på kromosomet. Studier har vist at lange telomerer gir bedre helse, mens korte er kjent for å forårsake sykdom. (Foto: NTB Scanpix)

Anbefaler det ikke

Eisenberg mener imidlertid ikke at den nye forskningen eliminerer tidligere studier.

– Vi anbefaler fremdeles ikke å bevisst vente med å få barn, sier han og begrunner det med at barn av eldre fedre også er mer utsatt for sykdommer.

Forskerne vil derfor ikke anbefale noen konkret alder å bli far i, fordi selv om arvematerialet teoretisk sett blir bedre jo eldre mannen blir, øker også risikoen for sykdommer som autisme hos barnet når far kommer i slutten av 30-årene og oppover.

En annen undersøkelse publisert i Oxford Journals underbygger dette. Den viser at menn som velger å vente med å bli fedre reduserer sjansen for å lykkes jo lenger de venter, fordi spermproduksjonen avtar og spermkvaliteten synker.

Studien ble gjennomført over en 30 årsperiode med 1700 menn fra Filippinene. Alle mennene i undersøkelsen var unge voksne som igjen ble sammenlignet med sine fedre.

De aller fleste menn er imidlertid fertile til de er godt over 60 år.