miljøvernforbundet
miljøvernforbundet

Her rapper oppdretterne Oddekalvs ubåt-kamera

Full krig mellom oppdrettsnæringen og Miljøvernforbundet.

Oppdrettsnæringens største fiende er i gang med nok et tokt, havbunnen under oppdrettsanlegget i Kvam skal filmes med et ubåtkamera for å sjekke mulige utslipp.

Oppdretterne – som for lengst er lei Kurt Oddekalv – ser rødt og forsøker å stanse filmingen.

Finn fram paintballkanonen gutter og så gir vi dem en på kjeftene, ropes det fra Oddekalvs båt.

– Jeg tar kabelen, ropes det fra oppdretterne.

Svarte med å spyle oppdretterne

Oppdretterne får tak i kabelen som går mellom miniubåten og «Miljødronningen» med et anker – og binder den fast til båten sin.

Miljøvernerne svarer med å spyle oppdretterne med brannslange.

Oddekalv mener kabelen til 750.000 kroner er ødelagt og vil nå anmelde forholdet.

SLÅSS: Miljøvernforbundet spylte oppdretterne med brannslange da de tok kabelen mellom ubåten og «Miljødronningen».  (Foto: Miljøvernforbundet)
SLÅSS: Miljøvernforbundet spylte oppdretterne med brannslange da de tok kabelen mellom ubåten og «Miljødronningen». (Foto: Miljøvernforbundet)

– Jeg trodde ikke det gikk an å være så kørka som det der, for å si det rett ut. Vi var jo ikke i nærheten av anlegget en gang. Vi skal nok få de rette myndighetene til å ordne opp, sier Oddekalv til TV 2 dagen derpå.

Tombre oppdrettsanlegg vil ikke kommentere saken overfor TV 2 onsdag, men har oppdrettsnæringen i ryggen.

– Vi kan ikke sitte stille å se på at en er med på øke rømningsfaren. Det utgjør en trussel i seg selv, når du går under oppdrettsanlegget, sier Øyvind A. Haram, Informasjonssjef, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Daglig leder Håkon Tombre i Tombre fiskeanlegg AS sa til bt.no tirsdag at Oddekalv driver et korstog mot oppdrettsanleggene for tiden.

– Det eneste vi har gjort i dag er å hindre at en miniubåt kjørte inn under anlegget vårt, noe som kunne ført til skadeverk og rømt fisk.

Se hva som skjedde i videoen over!

Advarer mot Oddekalv

Fiskeridirektoratet advarer oppdretterne mot Miljøvernforbundet.

– Det er i strid med det regelverket som gjelder og vi ønsker jo at alle skal oppføre seg i samsvar med de reglene som myndighetene har fastslått og det gjelder både de som driver med naturvern og fiskeoppdrett, sier Vidar Ulriksen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet Vest.

Vidar Ulriksen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Vest.  (Foto: TV 2)
Vidar Ulriksen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Vest. (Foto: TV 2)

På sine nettsider skriver Fiskeridirektoratet onsdag:

«På forbundet (Miljøvernforbundet red.anm.) sine heimesider blir det opplyst at det allereie er filma under eit oppdrettsanlegg i Os og at aksjonen vil fortsetje i Hardanger.

Dette er åtferd som fører med seg auka risiko for skade på anlegg, fortøyingar, rømming og forstyrring av fisken i anlegga. Fiskeridirektoratet ser svært alvorleg på saka.

Vi oppfordrar oppdrettarane og publikum til å melde frå til Fiskeridirektoratet eller politiet dersom dei blir vitne til slike hendingar. Den som nærmar seg eit oppdrettsanlegg må vere klar over den særlege risikoen som er knytt til dette.»

Oddekalv er derimot ikke enig med direktoratet.

– Det direktoratet sier der, er bare løgn!

– Er det full krig?

– Ja, definitivt.

LES OGSÅ: Don kjemper mot norsk lakseoppdrett