Myndighetene har flere ganger sagt at ofre for menneskehandel skal følges opp. Det har ikke skjedd, viser det seg:

Olav Lægdene (Foto: TV 2)

– Det følger altfor lite penger med planene. Hadde det blitt satt av mer penger kunne ville det blitt mulig å gjøre mer oppsøkende virksomhet, og vi kunne faktisk ha hjulpet mange flere, sier Olav Lægdene, virksomhetsleder på Nadheim ved Kirkens Bymisjon, til TV 2.

– Og vi kunne gitt et mye bedre tilbud til de ofrene vi faktisk kommer i kontakt med, legger han til.

LES OGSÅ: Tidligere sex-slave gikk under jorden i Norge

Ikke alle som selger sex er ofre for menneskehandel. Men de som er reelle ofre, er ofte vanskelig å finne.

Frykt, gjeld og trusler er noen årsaker til at de ikke anmelder forholdene. TV 2 Nyhetene fortalte i går om ett av de modige unntakene.

Evylin lever nå i skjul i Norge, i frykt for represalier fra bakmenn i Spania. Hun har sagt seg villig til å vitne mot dem, men spansk politi har så langt gitt blaffen.

Lavterskeltilbudet til Kirken Bymisjon er derfor viktig for å spore opp ofre, som igjen kan føre til at bakmenn blir dømt.

LES OGSÅ: Nær 1000 tatt for sexkjøp i Norge

Rekordmange nye ofre

Kirkens Bymisjons i Oslo alene, identifiserte og fulgte opp 86 ofre for menneskehandel i fjor. 40 av disse var nye ukjente ofre, og det er en kraftig økning fra tidligere år.

Regjeringens handlingsplaner på feltet presiserer at kampen mot menneskehandel og hjelp til ofre for menneskehandel, skal prioriteres.

Menneskehandel er blant verdens tre største kriminelle virksomheter. Flere kriminelle nettverk opererer i Norge som både er et transitt- og destinasjonsland for ofre som ofte kommer fra fattige land.
TV 2 retter nå søkelyset mot trafficking.

Klikk her for å gå til
vår temaside om
menneskehandel ›

Klikk her for å gå
til vår Facebook-side ›

Vet du noe om denne saken? Har du tips eller innspill? Ta kontakt med reporter Haakon Eliassen på epost hei@tv2.no eller ring 02255.

– Jeg synes det er mye bra som står i handlingsplanene, også om visjoner. Men det er alt for lite om konkrete tiltak, og tiltak som krever penger. Det er alt for lite forpliktende, konkluderer Lægdene.

Menneskehandelsarbeidet er tidkrevende. Og koster penger. For Nadheim, Kirkens bymisjon, som har jobbet med oppsøkende virksomhet i mange år går arbeidet på sparebluss.

Lægdene sier rett ut at man ikke kan følge opp alle som trenger hjelp.

SE VIDEO om saken øverst!

LES OGSÅ: «Leah» (25) returneres til menneskehandlere

Må legge bort saker

– Det gjør at vi får avdekket færre saker enn vi kunne ønske og vi får drevet mindre oppsøkende arbeid. Jo mer oppsøkende arbeid vi driver, jo flere personer må vi følge opp og det gjør at vi må sette en grense for hvor stor aktivitet vi kan ha.

– Så det betyr at dere lar saker ligge fordi dere ikke har ressurser til å følge opp?

– Ja, i den forstand at vi blir forsiktige med å gjennomføre mer oppsøkende arbeid siden vi ikke har kapasitet til å følge det opp.

– Hva tenker du om den såkalte «nullvisjonen» som omtales og at man skal bekjempe menneskehandel med alle midler?

– Det er ikke samsvar mellom ordene som brukes og pengen som følger med. Med mer penger ville du fått gjort langt mer på dette feltet.

LES OGSÅ: «Eva» (11) ble solgt, voldtatt og tvunget til tigging

Lægdene mener at man i alt for stor grad lar arbeidet være preget av prosjektjobbing.

– Nå har vi hatt menneskehandel i mange år, og det vil være i mange år fremover, mens tiltakene er veldig prosjektpreget. Vi driver selv et tiltak hvor ofre for menneskehandel skal få bolig

– Hva er problemet med det?

– Vi vet alt for mye nå om hva som skal til for å gi ofre god oppfølging, så nå er det på tide å komme vekk fra prosjekt og over i permanent drift av tiltak, mener Lægdene.

LES OGSÅ: – Dette er ikke menneskehandel, det er slik vi er oppdratt