streikNY (Foto: SCANPIX)
streikNY (Foto: SCANPIX)
Jan Davidsen, Arbeidstakerforbundet. (Foto: TV 2)
Jan Davidsen, Arbeidstakerforbundet. (Foto: TV 2)
Per Kristian Sundnes, Forhandlingsleder KS. (Foto: TV 2)
Per Kristian Sundnes, Forhandlingsleder KS. (Foto: TV 2)
Gunn Olader, YS (Foto: TV 2)
Gunn Olader, YS (Foto: TV 2)

Storstreiken er over

Storstreiken i kommunene er over og skoler og barnehager åpner dermed som normalt onsdag. Se pressekonferansen øverst i videovinduet!

Storstreiken i kommunene er over, og samtlige streikende skal være tilbake på jobb fra arbeidstidens begynnelse onsdag 6. juni.

– Jeg er veldig glad for at det har blitt en løsning, sier mekler Reidun Wallevik til TV 2.

– Utdanning skal lønne seg

Alle fagforeningene i kommuneoppgjøret har godtatt skissen som ble lagt frem tirsdag ettermiddag.

Mimi Bjerkestrand, UNIO. (Foto: TV 2)
Mimi Bjerkestrand, UNIO. (Foto: TV 2)

– Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

LES OGSÅ: Skisse til løsning på kommunestreiken

I gjennomsnitt vil Unios medlemsgrupper etter dette sentrale oppgjøret få en lønnsvekst på om lag 20 000 kroner. I tillegg skal det forhandles lokalt om lokale lønnstillegg.

– Vi har fått et tilbud som vi kan anbefale til våre forbund i Unio. Vi ser at KS som arbeidsgiver har vært villig til å gi bedre tillegg til utdanning og kompetanse, sier Bjerkestrand.

Rammen for oppgjøret til Unio-medlemmene er i overkant av 4,1 prosent. Unio-medlemmene i kommunene får et generelt lønnstillegg på 2,7 prosent, minimum 12 000 kroner. Minstelønnssatsene justeres og det gis mest til lærergruppene med lengst utdanning og høgskolegruppene. I tillegg økes tillegget for arbeid på lørdag og søndag til 50 kroner per time.

SE VIDEO MED MIMI BJERKESTRAND, UNIO:

620667

– Alle kan juble

LO-medlemmene i kommunesektoren får et generelt tillegg på minst 12 000 kroner eller 2,7 prosent. Minstelønnssatsene heves, og lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time. Det settes av en lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk. I tillegg er det lagt inn bestemmelser som skal sikre kriterier for lokale lønnstillegg

Partene har også klommet frem til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer, tilsvarende det som ble avtalt i staten.

– Jeg tror alle har grunn til å juble, sier leder i fagforbundet, Jan Davidsen.

SE VIDEO MED JAN DAVIDSEN, FAGFORBUNDET:

620665

Også YS og Akademikerne er fornøyd med resultatet.

– Det har vært en god innretning med et godt lønnsløft for fagarbeidere som gjør det attraktivt for fagarbeidere å ta fagbrev, sier forhandlingsleder i YS kommune, Gunn Olander.

Gunn Olader, YS (Foto: TV 2)
Gunn Olader, YS (Foto: TV 2)

LO Kommune har hatt drøyt 25.000 medlemmer i streik og varslet opptrapping til over 31.000 dersom det ikke ble enighet innen onsdag, mens Unio hadde drøyt 12.000 medlemmer i streik i kommunene. I tillegg har YS Kommune hatt 919 medlemmer i streik og varslet at ytterligere 290 medlemmer skulle ut i streik fra lørdag av.

LES OGSÅ: Kan gå mot løsning i kommunestreiken

Lektorene fornøyd

Lønnsoppgjøret innebærer at lektorene får en lønnsøkning på mellom 6 og 8 prosent. Minstelønnen for lektorer med tilleggsutdanning (0 års ansiennitet) vil øke med 31.600,-, mens den øker med 28.100,- for de med full ansiennitet (16 år). Dette er et godt resultat, selv om Akademikerne ikke fikk gjennomslag for kravet om frie lokale forhandlinger også for sine medlemmer i skoleverket.

– Akademikerne oppnådde et godt økonomisk resultat for våre lektorer i skoleverket. Dette, i kombinasjon med frie lokale forhandlinger uten ramme for våre øvrige medlemmer, gjør at vi har akseptert meklingsskissen i KS-området, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen.

– Et dyrt oppgjør

Kommunens interesseorganisasjon, KS mener de har strukket seg langt for å få slutt på streiken.

– Dette er helt klart i ytterkanten av hva kommunesektoren kan bære, uten at det i for stor grad går på bekostning av de oppgavene kommuner og fylkeskommuner skal løse for innbyggerne. Nå er vi imidlertid først og fremst glad for at konflikten er over, og at innbyggerne igjen skal få de tjenestene de har krav på, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng.

Oppgjøret i kommunesektoren har en innretning som gir 2,7 prosent i generelt tillegg, minimum 12.000 kroner. 1,2 prosent er satt av til lokale forhandlinger, og dette har vært viktig for KS, sier Vågeng.

– På dette som på andre områder er det ulike behov i ulike deler av landet og fra kommune til kommune. Derfor er det viktig at kommunene gis mulighet til å kunne tiltrekke seg den arbeidskraften de har behov for, sier Sigrun Vågeng.

Se intervju med forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes:

620666

Meklingen fortsetter i Oslo

Klokken 15.15 tirsdag ettermiddag startet også partene i Oslo-streiken frivillig mekling.

– Det er positivt at det er mulig å komme i gang igjen med samtalene og at det nå er vilje til å lete etter løsning, sa mekler Geir Engebretsen til TV 2 ved 17-tiden.

Unio-streiken i Oslo omfatter 1092 medlemmer etter en opptrapping med 545 arbeidstakere tirsdag.

YS-streiken i hovedstaden omfatter 127 medlemmer, etter en opptrapping fra 87 tirsdag. I de tre LO-forbundene er 96 medlemmer tatt ut i streik i hovedstaden.

Se video fra TV 2 Nyhetskanalen øverst i artikkelen!