stortinget 1024 (Foto: Kjetil Løset/TV 2)
stortinget 1024 (Foto: Kjetil Løset/TV 2)

Stortinget sier nei til åtte grunnlovsforslag

Åtte ulike forslag til endringer av Grunnloven skal mandag opp til behandling i Stortinget. Ingen av dem får flertall.

Det mest omtalte er forslaget om å grunnlovsfeste lokaldemokratiet ved å utvide Grunnlovens paragraf 49. Representanter fra samtlige partier sto bak dette forslaget da det ble fremmet i forrige periode. Likevel går Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet imot forslaget, som derved ikke blir vedtatt. Stortingsflertallet mener forslaget virker mot sin hensikt fordi det vil kunne danne en statisk ramme rundt dagens